Skånetrafiken forlenger avtaler med Nobina og satser på elbusser

Nobina får forlenget avtalene med Skånetrafiken om å drive offentlig transport i Malmö. Ved forlengelse av opsjon åpnes det for satsing på elbusser i Malmö. Avtalene, Malmö Central og Malmöexpressen, forlenges med to år, frem til 2021, og omfatter totalt 83 rutebusser, hvorav Nobina kommer til å kjøpe 14 nye elbusser.

Fra og med desember 2018 blir hele Linje 7 driftet elektrisk, og dermed tas det enda et skritt mot Malmös målsetting om å gjøre hele kollektivtrafikktilbudet til elektrisk drift. Bussene som lades med grønn elektrisitet, bidrar både til bedre luftkvalitet og mer stillegående kollektivtrafikk. Støy har blitt et stadig viktigere tema i takt med stadig tettere bebyggelse og nye boliger i byene.

– Det er svært gledelig fortsatt å kunne bidra til økt fremkommelighet og bærekraft i Malmö ved å kunne tilby en helhetsløsning for elektrisk drift av linje 7. Vi er også stolte over at vi som operatør, og som en av de første i Sverige, etablerer elektrisk drift i større skala. Vi kan nå på en god måte bygge på erfaring fra tidligere tester og pilotforsøk, sier Per Karlsson, trafikksjef hos Nobina i Malmö.

– Dette er et første steg mot stillere, bærekraftig og attraktiv bytrafikk. Gjennom satsningen håper vi på å få enda flere og fornøydere kunder og innbyggere i Malmø i et stillere bymiljø, sier Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

– For våre kunder kommer de nye miljøtilpassede bussene innebære høyere reisekomfort med tilpasset interiør til vår nye design for ulike behov. Det kommer til å finnes mulighet til å koble seg til internett og bussene vil være utstyrt med såkalt infotainment for å tilby bedre informasjon. For så vel kunder om de som bor i nærheten vil el-bussene gi et tilnærmet støyfritt miljø, sier Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef, Skånetrafiken.

Informasjonen er av en slik art at Nobina AB (publ) har plikt til å offentliggjøre den i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirhandelloven. Informasjonen er gitt via ovenstående kontaktperson, for offentliggjøring den 15. juni 2017 kl. 15:00.

For mer informasjon, kontakt:
Annika Molander, kommunikasjonsdirektør Nobina AB, +46 73-355 06 16
David Erixon, kommunikasjonssjef Nobina Sverige, +46 72-967 02 84
Linus Eriksson og Jan-Åke Bergmark nås genom Anna Fjellner, pressansvarig +46 76 889 05 52

Om Nobina
Nobina er Nordens største og mest erfarne operatør innen kollektivtrafikk med buss. Selskapets ekspertise på prospektering, anbudsbehandling og aktiv forvaltning av kontrakter vedrørende kollektivtrafikk med buss, kombinert med langsiktig levering av tjenester med høy kvalitet, gjør at Nobina er ledende i bransjen hva gjelder lønnsomhet, utvikling og initiativ som bidrar til en sunnere bransje. Hver dag sørger Nobina for at nærmere en million mennesker kommer seg på jobb, til skolen eller til andre aktiviteter, ved å levere kollektivtrafikk med buss i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Nobina driver også ekspressbusstrafikk under varemerket Swebus i det svenske markedet. Selskapet har en omsetning på nærmere 9 milliarder svenske kroner (2016–17) og har drøyt 12 000 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Solna i Stockholm. For mer informasjon, se Nobinas nettside: www.nobina.com.