Aksjekapitalen i Nordea okes med EUR 3.332,26

Aksjekapitalen i Nordea økes med EUR 3.332,26 Aksjekapitalen i Nordea AB (publ) er blitt økt med EUR 3.332,26 etter konvertering av gjeldsbrev i samsvar med selskapets program for konvertible obligasjoner 1999/2042. Økningen svarer til 8.408 nye aksjer. Etter økningen utgjør aksjekapitalen i Nordea AB (publ) EUR 1.181.925.126,33 fordelt på 2.982.267.248 aksjer. Økningen av aksjekapital ble registrert hos Patent- och registreringsverket i Sverige den 20. februar 2001. Konverteringen ble begjært i 2000, og de nye aksjene bærer fullt utbytte for regnskapsåret 2000. Ytterligere opplysninger: Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 78 50 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01350/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01350/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker