Årsresultat 2001

Årsresultat 2001 Klar forbedring i fjerde kvartal · Driftsresultatet økte med EUR 240 millioner til EUR 468 millioner · Resultat eksklusive investeringsresultat opp 10 % · Investeringsresultat opp EUR 207 millioner Stabilt resultat til tross for utfordrende markedsforhold i 2001 · Totale inntekter opp 3 % og kostnader uendret etter justering for oppkjøp · Netto årlig utlånstap 0,29 % mot et mål på maksimum 0,40 % over en konjunkturperiode · Resultat per aksje EUR 0,53 (EUR 0,58 i 2000) · Egenkapitalrentabilitet eksklusive goodwill 19,2 % (19,4 %) · Utbytte foreslås til EUR 0,23 per aksje Betydelig strategisk fremgang · Målet på 2,7 millioner nettbankkunder er nådd, nytt mål på 3,2 millioner ved utgangen av 2002 · Akkumulerte fusjonssynergier på EUR 168 millioner realisert ved utgangen av 2001 - EUR 360 millioner ved utgangen av neste år · Den andre fasen av integrasjonsprogrammet vil resultere i ytterligere årlige synergier i samme størrelsesorden innen en tre årsperiode · I tillegg forventes synergieffekter fra integreringen av Postgirot Bank på EUR 65 millioner · Hele konsernet markedsføres nå under samme merkevare. · "Vi har levert de lovte fusjonssynergiene til tross for vanskelige markedsforhold. Ambisjonen nå er å høste det fulle potensialet som ligger i å arbeide som et integrert konsern. Slik kan vi nå våre ambisiøse langsiktige mål. Med sterk fokus på lokale forretninger vil vi fortsette å utnytte vekstmuligheter, strømlinjeforme støtteprosessene og retningslinjene for gjennom det å forbedre konsernets effektivitet og resultater," sier Thorleif Krarup, konsernsjef i Nordea. Torsdag 21 februar 2002 Thorleif Krarup Konsernsjef - Det vil bli avholdt en telekonferanse med ledelsen 21.02.02 kl. 17.00, lokal tid i Stockholm. (Vennligst ring +46 8 5005 2550 ti minutter på forhånd.) - Denne årsrapporten er tilgjengelig på Internett. - En lysbildepresentasjon er tilgjengelig på Internett. - For ytterligere informasjon: Arne Liljedahl, Group +46 8 614 (eller +46 70 566 CFO/EVP 7996 7121) Sigurd Carlsen, Head of +46 8 614 (eller +46 70 204 Investor Relations 7852 9878) Erik Evrén, Head of Group +46 8 614 (eller +46 70 946 Media Relations 8611 5389) Finansielle merkedager: Generalforsamlingen vil bli avholdt 24. april. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2002 vil bli utgitt 24. april. Kapitalmarkedsdagen vil bli avholdt i London 29. april Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2002 vil bli utgitt 22. august. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2002 vil bli utgitt 22. oktober. Hele årsrapporten vil være tilgjengelig på engelsk på Internett rundt 1. mars. Denne rapporten utgis også i fire andre språkversjoner: engelsk, dansk, finsk og svensk. Hvis det skulle forekomme uoverensstemmelser mellom de andre språkversjonene og den engelske, er det den engelske versjonen som skal være gjeldende. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/21/20020221BIT00330/bit0002.doc The Full year-end report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/21/20020221BIT00330/bit0002.pdf The Full year-end report

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker