Den finske Finansinspektionen fastsetter Nordeas systemrisikobuffer til 3 %

I dag 29. juni har styret i den finske tilsynsmyndigheten Finansinspektionen (FFSA) tatt en beslutning vedrørende bruk av systemrisikobufferen i Finland. For Nordea-konsernet vil kravet etter flyttingen av hovedkontoret være å holde 3 % ren kjernekapital for systemrisikobufferen fra 1. juli 2019. Det besluttede nivået på 3 % øker tydeligheten rundt kapitalkravene og tilsvarer pilar 1-kravet for Nordea-konsernet i Sverige.

I tillegg til beslutningen vedrørende bruken av systemrisikobufferen har styret i Finansinspektionen også tatt en beslutning vedrørende bufferne for globalt systemviktige og andre systemviktige institusjoner (G-SII og O-SII). Bufferen som skal gjelde, vil være systemrisikobufferen på 3 %, ettersom gjeldende regelverk tilsier at kun den høyeste av disse kapitalbufferne skal brukes.

De fremtidige kapitalkravene for Nordea under den felles tilsynsmyndigheten består av flere elementer. Med denne beslutningen vedrørende systemrisikobufferen er pilar 1-kravene nå endelig fastsatt. Beslutninger vedrørende det samlede beregningsgrunnlaget (REA) og pilar 2-vurderingen gjenstår. Disse beslutningene vil fattes av tilsynskollegiet.

I forbindelse med søknaden om banklisens har Nordea frivillig forpliktet seg til å fra 1. oktober 2018 følge tilsynskollegiets felles beslutning fra 2018 frem til Den europeiske sentralbanken har fattet en beslutning om tilsynskrav, utarbeidet i henhold til tilsynsevalueringen (SREP) for 2019 gjennom den felles tilsynsmyndigheten.  

Nordea skal fortsette å være en godt kapitalisert bank og har til hensikt å opprettholde AA-ratingen etter flyttingen av hovedkontoret. Nordea endrer ikke på sine kapital- og utbyttepolicyer.

For mer informasjon:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea Norge, tlf. 408 82 373
 

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker