EBAs stresstest bekrefter Nordeas sterke posisjon

Nordea var omfattet av den EU-dekkende stresstesten for 2016, som er gjennomført av Den europeiske banktilsynsmyndigheten (European Banking Authority, EBA) i samarbeid med Finansinspektionen i Sverige, Europakommisjonen (EU) og Det europeiske rådet for systemrisiko (European Systemic Risk Board, ESRB).
  
Nordeas solide kapitalposisjon og forretningsmodell bekreftes av EBAs felles stresstest for EU, som ble offentliggjort i dag, 29. juli. I testens mest negative scenario faller Nordeas rene kjernekapitaldekning fra 16,5 % ved utgangen av 2015 til 14,1 % ved utgangen av 2018. Dette er i tråd med resultatene av stresstester foretatt med samme strenge kriterier internt og av myndighetene og medfører ingen endringer i Nordeas kapitalplanlegging eller kapitalmål. Det er på forhånd ikke fastsatt noen nivåer for bestått eller ikke bestått stresstest.
  
Nordea tar dagens melding fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten om den europeiske stresstesten til etterretning og erkjenner at utfallet av denne stresstesten brukes som referanse for banker i EU, fordi metodebruken er felles.
  
Det mest negative scenariet i stresstesten er fastsatt av Den europeiske sentralbanken (ECB)/Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB) og dekker treårsperioden 2016–2018. Stresstesten tar utgangspunkt i balansen per desember 2015 og tar ikke hensyn til fremtidige forretningsstrategier og tiltak fra ledelsen. Den er ikke en prognose for Nordeas resultat.
  
EBAs nettside
                                         ECBs nettside
  
www.eba.europa.eu
                                www.ecb.europa.eu  
     
  
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Synne Ekrem, Senior Communicator Norway +47 99767996
   
  
  
  
Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder.
Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i. 

Tags:

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker