Finansinspektionen i Sverige godkjenner fusjonen mellom Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp

Finansinspektionen i Sverige har gitt Nordea tillatelse til å gjennomføre planen for fusjonen av Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp. Dette er en del av forberedelsene til gjennomføringen av fusjonen og flyttingen av hovedsetet til Finland, som er medlem av EUs bankunion.

Nordea er glad for Finansinspektionens tillatelse til å gjennomføre fusjonsplanen. Det er et viktig steg videre i flyttingen til EUs bankunion etter at Den europeiske sentralbanken ga Nordea banklisensen den 26. juni 2018.

Flyttingen er planlagt gjennomført med virkning fra 1. oktober 2018 forutsatt at de nødvendige godkjennelsene fra myndighetene foreligger.

Å ha hovedsete i et land som er medlem av bankunionen, er den beste måten å sikre Nordea et rettferdig, stabilt og forutsigbart regelverk på linje med det konkurrentene har.

Nordea forventer at en flytting vil fremme interessene til kunder, aksjonærer og medarbeidere. Nordea skal fortsatt være en betrodd partner som har som mål å tilby kundene de beste tjenestene i markedet når som helst og hvor som helst. Det forventes ikke at kundene vil merke noen endringer i den daglige driften.

For mer informasjon:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge +47 99 76 79 96

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker