Fortsatt gode tider i annerledeslandet Norge

Report this content

Norsk økonomi går godt og rentene er på vei opp. Utviklingen her hjemme står i kontrast til det som skjer ute. Blant våre handelspartnere avtar veksten, usikkerheten om utviklingen er stor og renteoppgangen er satt på vent. God oljepris, en rekordsvak krone og vår spesielle næringsstruktur skjermer oss fra svakere vekst internasjonalt.

– Det kommer stadig signaler om svakere vekst i våre naboland, likevel er vårt bilde av norsk økonomi lite endret. Vi venter fortsatt solid vekst og lavere arbeidsledighet her hjemme, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» ser Nordeas økonomer for seg fortsatt gode tider i norsk økonomi. Flere kommer i arbeid og ledigheten faller. Kampen om arbeidskraften øker og lønnsoppgjøret i år tyder på enda høyere lønnsvekst enn i fjor. Høyere lønn sikrer solid vekst i husholdningenes kjøpekraft på tross av en gradvis renteoppgang.
–For øyeblikket er Norges Bank den eneste sentralbanken i den vestlige verden som hever rentene. Det er et styrketegn og et uttrykk for at det går bra i norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen. Nær alle piler peker opp, og akkurat derfor settes renta gradvis opp fra et svært lavt nivå.
God vekst i oljeinvesteringene er en viktig forklaring på at veksten i norsk økonomi er god. Samtidig gjør den spesielle næringsstrukturen at Norge i mindre grad enn andre land blir påvirket av noe svakere vekst ute.
– Vi fortjener betegnelsen annerledeslandet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
Kun en tredel av fastlandseksporten påvirkes direkte av svakere vekst i nabolandene. Men også denne delen skjermes av at kronen er så svak som den er. Det gjør norske virksomheter mer konkurransedyktige. Erfaringen fra de siste årene er at utsikter til sterkere vekst og høyere renter i Norge enn i andre land har mindre effekt på krona enn vi er vant til.

Selv om økonomene i Nordea nedtoner betydningen av svakere vekstutsikter i våre naboland betyr ikke det at norsk økonomi er uavhengig av internasjonale forhold. Et globalt tilbakeslag med kollaps i olje- og råvarepriser samt stor finansiell uro vil ramme også norsk økonomi hardt. Det er særlig mulighetene for en kraftig eskalering og spredning av handelskrigen som bidrar til usikkerhet.
– Som vanlig er det internasjonale forhold som skaper mest usikkerhet sier Kjetil Olsen.
Men mye skal gå galt før norsk økonomi rammes kraftig. Vi er derfor fortsatt optimister på norsk økonomis vegne.

Les hele rapporten her

For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 77 89 
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, 40882373
   
   
Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i. 
www.nordea.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker