Generalforsamling i Nordea 24. april 2003

Generalforsamling i Nordea 24. april 2003 Den årlige generalforsamlingen i Nordea AB (publ) vil bli holdt torsdag 24. april 2003 kl. 14.00 (CET) i Aula Magna, Stockholms Universitet med mulighet for å delta via telekonferanse kl. 15.00 finsk tid i Finlandia Hall i Helsinki og kl. 14.00 (CET) i Bella Center i København. Forslag til generalforsamlingen · Uendret utbytte · Reduksjon av aksjekapitalen; fornyelse av autorisasjonen for gjenkjøp av egne aksjer · Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola og Lars G Nordström som nye styremedlemmer · Opprettelse av valgkomité "Vi er glade for at vi i styret kan trekke på Gunnel Duveblads og Birgitte Kantolas verdifulle kompetanse. I styrets fortsatte arbeid med utviklingen av Nordea-konsernet vil vi dra nytte av deres erfaringer. Vi er også glade for å få Lars G Nordström med i styret. Hensikten med forslagene fra den uformelle valgkomitéen er å sikre balansen mellom kontinuitet og fornyelse, noe jeg er sikker på også vil være målet for den formelle valgkomitéen som foreslås nedsatt", sier Hans Dalborg, styreformann. Utbytte Styret har besluttet å foreslå et uendret utbytte for generalforsamlingen. Den foreslåtte registreringsdagen for utbytte er 29. april 2003, og utbetalingsdagen for utbytte foreslås til 7. mai 2003. Reduksjon av aksjekapitalen Styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen en reduksjon av aksjekapitalen som svarer til de 57.008.000 gjenkjøpte aksjene som selskapet eier, gjennom en annullering av dem. Det reduserte beløpet EUR 22.593.410,56 foreslås overført til et fond som skal benyttes i henhold til det generalforsamlingen bestemmer. Etter reduksjonen vil aksjekapitalen være EUR 1.160.460.823,12. Gjenkjøp av egne aksjer For å opprettholde finansiell fleksibilitet har styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen en fornyelse av ti prosents autorisasjonen for gjenkjøp av egne aksjer. Styret En uformell valgkomité bestående av Christina Ragsten Pettersson, som representant for den svenske stat som aksjonær, Staffan Grefbäck, som representant for Alecta, Lars Ole Würtz Nielsen, som representant for Tryg i Danmark, og Hans Dalborg, styreformann, har foreslått Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola og konsernsjef Lars G Nordström som nye medlemmer av styret. Harald Arnkværn, Claus Høeg Madsen og Timo Peltola foreslås gjenvalgt. Dan Andersson og Edward Andersson har frasagt seg gjenvalg. I 2002 ble Hans Dalborg, Kjell Aamot, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen og Maija Torkko valgt som styremedlemmer frem til generalforsamlingen i 2004. Gunnel Duveblad har siden 2002 vært administrerende direktør i EDS Europe North Region, som omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgia, Nederland og Luxembourg. Hun har tidligere i sin karriere innehatt en rekke stillinger i IBM. Birgitta Kantola er Master of Law og aktivt medlem av flere styrer, blant annet i Fortum og Vasakronan, og har stor erfaring fra en rekke høyere stillinger i finanssektoren, blant annet fra International Finance Corporation og Nordic Investment Bank. Valgkomitéen Den uformelle valgkomitéen foreslår også for generalforsamlingen å opprette en valgkomité bestående av representanter for aksjonærene og styreformannen. Revisor Etter en anbudsrunde har styret besluttet å foreslå KPMG som revisor for selskapet. For mer informasjon: Erik Evrén, leder av Group Media Relations, +46 8 614 861 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker