Gjenkjøp av egne aksjer

Report this content

Gjenkjøp av egne aksjer Styret i AB (publ) besluttet i dag at selskapet skal kjøpe tilbake maksimum 150 millioner av egne aksjer (tilsvarer omlag 5 prosent av alle aksjene i selskapet). Kjøpet er innenfor fullmaktsrammen gitt av den årlige generalforsamlingen. Gjenkjøpet av egne aksjer kan gjøres etter offentliggjørelsen av Nordeas resultat for 2. kvartal den 22. august 2002 og før neste årlige generalforsamling. Beslutningen om å begynne tilbakekjøp av aksjene er avhengig av (forutsatt av) markedsforholdene, lovbestemmelser og soliditeten til enhver tid. Kjøpene skal gjøres på børsene i Helsinki, Stockholm og København innenfor det til enhver tid registrerte prisintervallet på angjeldende børser. Intervallet ansees å ligge mellom høyeste kjøps- og laveste salgskurs. Hensikten med kjøpet er å fordele midlene til selskapets aksjonærer og på den måten bidra til en mer effekt utnyttelse av Nordeas ressurser. Som følge av salget av Nordeas skadeforsikringsvirksomhet, som nettopp ble kunngjort, vil muligheten for tilbakekjøp av egne aksjer forsterkes. Per 31. mars 2002 var Nordeas kjernekapitaldekning på 7,2% og kapitaldekningen på 9,2%. Nettoresultatet i første kvartal er ikke inkludert i ovennevnte tall. Effekten av kjøpet på selskapets resultat per aksje og egenkapitalavkastning vil være positiv. Antall utestående aksjer er for tiden 2.982 millioner (etter full utvanning gjennom konvertering av nåværende konvertibler, vil antall aksjer være 2.985 millioner). Til nå eier Nordea 17 millioner av egne aksjer som ble kjøpt i april 2001. Hensikten var å sikre selskapets motivasjonsprogram. Ny utvikling Salget av skadeforsikringsvirksomheten, kunngjort tidligere i dag, forventes inkludert i resultatet for 2. kvartal. Nordea er ikke kjent med noen annen utvikling eller betydelig endring som vil påvirke resultatet for 2. kvartal i vesentlig grad, utover normalt kjente markedsforhold. Markedsforholdene i andre kvartal har vært lik dem i første kvartal i år, med en uendret makroøkonomisk situasjon, stabile renter på et lavt nivå og et fortsatt svakt nordisk og globalt aksjemarked. Dette forventes å avspeiles i resultatet for 2. kvartal i det alt vesentlige på samme måte som for resultatet for 1. kvartal. Nordeas resultat for 2. kvartal blir offentliggjort 22. august 2002. For mer informasjon: Arne Liljedahl, Group CFO og Executive Vice President +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, leder av Investor Relations +46 8 614 7852 Erik Evrén, Group Media Relations +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00450/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker