Kommentar til Finansinspektionens beslutning av 18. mai 2015

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, har besluttet å gi den svenske delen av Nordea-konsernet, Nordea Bank AB, en advarsel og en bot på SEK 50m (EUR 5,4m) for mangelfull oppfyllelse av kravene om bekjempelse av hvitvasking.

Siden februar 2013 har Finansinspektionen sett på hvordan Nordea i Sverige oppfyller reglene for bekjempelse av hvitvasking og har slått fast at banken har hatt store mangler på dette området.

Nordea respekterer Finansinspektionens beslutning og erkjenner at det har forekommet mangler i bankens etterlevelse av reglene for bekjempelse av hvitvasking. Siden undersøkelsen startet for to år siden, har Nordea gjennomført en ambisiøs tiltaksplan for å sikre tilfredsstillende styring, risikostyring og kontroll.

- Vi tar denne beslutningen svært alvorlig. Vi erkjenner at vi innledningsvis undervurderte kompleksiteten i regelverket og hvilke ressurser som var nødvendige for å kunne oppfylle kravene på dette området fullt ut. Vi har imidlertid gjennomført betydelige tiltak siden 2013. Nylig understreket vi den strategiske betydningen av disse spørsmålene ved å utnevne lederen for Group Compliance til medlem av konsernledelsen. Vi kommer til å fortsette å øke ressursene og tiltakene for å sikre at vi oppfyller disse viktige kravene, sier konsernsjef Christian Clausen.

Tiltaksplanen som ble iverksatt i 2013 for å sikre etterlevelse av reglene for bekjempelse av hvitvasking, omfatter over 500 punkter. Blant disse er for eksempel bedre opplæring av medarbeidere, bedre risikovurderinger og investeringer i bedre systemer for overvåkning av transaksjoner.

I tillegg har Nordea gjennomført betydelige tiltak for å styrke de sentrale compliance-funksjonene som støtter og kontrollerer det arbeidet som gjøres i virksomheten for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

For mer informasjon:
Emma Rheborg, kommunikasjonssjef i Sverige, tlf.: +46 (0)733 80 22 63

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker