Konkurransetilssynet gir grønt lys for Nordeas oppkjøp av Gjensidige Bank

Nordea inngikk avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Gjensidige Bank 2. juli i år. Nå har oppkjøpet blitt klarert av Konkurransetilsynet.

Nå er vi ett skritt nærmere realiseringen av oppkjøpet av Gjensidige Bank, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.
Oppkjøpet av Gjensidige Bank vil gi Nordea Norge 170.000 nye kunder på personmarkedet.
Før Nordea kan overta Gjensidige Bank og integreringen kan begynne, må også Finansdepartementet gi sin godkjennelse.

Øker låneporteføljen
Gjensidige Bank har per i dag utlån til privatmarkedet på rundt 45 milliarder kroner i Norge. Etter oppkjøpet vil Nordea Norge ha utlån til privatmarkedet på rundt 578 milliarder kroner.
Overtakelsen planlegges gjennomført i første kvartal 2019, og planen er at kundene fra Gjensidige Bank migreres over til Nordea i løpet av 2019.
Nordea vil betale 5,5 milliarder kroner for Gjensidige Bank, med enkelte avtalte justeringsmekanismer.
– Oppkjøpet av Gjensidige Bank viser at vi ønsker å satse på personmarkedet i Norge. Vi ser frem til å starte arbeidet med implementeringen, sier Sætre.
 

For mer informasjon:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, telefon 99 76 79 96

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker