Mads G. Jakobsen nytt medlem av konsernledelsen

Mads G. Jakobsen, nestleder i Retail Banking, er utnevnt til nytt medlem av konsernledelsen.

Mads G. Jakobsen har jobbet i Nordea i 25 år, siden mars 2014 som nestleder i Retail Banking. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger i Markets i Wholesale Banking, sist som leder for FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).

- Jakobsen har demonstrert sterkt lederskap og solid kompetanse gjennom hele sin karriere i Nordea. Hans erfaring og kunnskap vil være av stor verdi for arbeidet i konsernledelsen, sier konsernsjef Christian Clausen.

Mads G. Jakobsen er også landsjef i Danmark.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker