Martin Persson ny leder av Wholesale Banking i Nordea

Martin Persson (41) er utnevnt til ny leder av Wholesale Banking og medlem av konsernledelsen.

Martin Persson har vært en av lederne i Markets Equities siden han begynte i Nordea i 2012.    

- Jeg er glad for at Martin Persson har sagt ja til å ta over som leder av Wholesale Banking. Han har omfattende erfaring og gode resultater å vise til fra stillingen som leder av Markets Equities. Han er verdidrevet og kjent for å være en dyktig lagspiller, sier Group CEO Casper von Koskull.  

- Vi er den ledende totalbanken i Norden og er godt posisjonert for å møte utfordringene som de raske endringene i finansnæringen skaper. Jeg er trygg på våre muligheter og vår fremtidige forretningsutvikling i partnerskap med kundene våre, sier Martin Persson. 

Han begynner i den nye stillingen 21. november 2016. 

Fra og med 21. november 2016 består konsernledelsen i Nordea av følgende personer og roller: Casper von Koskull, konsernsjef, Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, Erik Ekman, leder av Commercial & Business Banking, Martin A Persson, leder av Wholesale Banking, Heikki Ilkka, Group CFO, Ari Kaperi, Group CRO, Topi Manner, leder av Personal Banking, Snorre Storset, leder av Wealth Management, Karen Tobiasen, leder av HR, Matthew Elderfield, leder av Group Compliance. 

For mer informasjon: 
Ragnar Roos, fungerende leder av Group External Communications, +46 76 787 69 84
Christian Steffensen, pressesjef i Norge, +47 40882373

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker