Matthew Elderfield ny leder av Group Compliance

Matthew Elderfield (50) er utnevnt til leder av Group Compliance og medlem av konsernledelsen. Han begynner i Nordea senest 9. november 2016.
 
- Vi har satt et ambisiøst mål om å være best i klassen når det gjelder etterlevelse av lover og regler. Det forutsetter at vi har en solid risiko- og compliancekultur som er en integrert del av forretningsmodellen. Jeg er overbevist om at Matthew med sin omfattende internasjonale erfaring vil føre Nordea nærmere målet som leder for vårt økte fokus på compliance fremover, sier konsernsjef Casper von Koskull.
 
Matthew Elderfield er i dag Global Head of Compliance i Lloyds Banking Group. Der har han ansvar for alle forretningsområdene, dvs. Retail Banking, Wholesale Banking og Wealth Management.  Ansvaret omfatter også Financial Crime-enheten.
 
Før Matthew Elderfield kom til Lloyds Banking Group, har han hatt en rekke ledende internasjonale stillinger på tilsynsområdet, sist som Deputy Governor i Central Bank of Ireland, der han også var Deputy Chairman i European Banking Authority og medlem av Managing Board i European Insurance and Occupational Pensions Authority.
 
Johan Ekwall fortsetter som fungerende leder av Group Compliance til Matthew Elderfield er på plass.
 

For mer informasjon:
Emma Rheborg, leder av Group External Communications, +46 733 80 22 63
 
 
Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker