Nordea arbeider med elektroniske tjenester til treforedlingssektoren globalt

Report this content

Nordea arbeider med elektroniske tjenester til treforedlingssektoren globalt Nordea og papiNet har laget en felles løsning som tilpasser sikkerhet og banktjenester til det nye meldingssystemet som benyttes av treforedlingssektoren globalt. Dette er en del av Nordeas innsats for at bedriftskundene skal dra fordel av bankens erfaring med elektroniske banksystemer. Med papiNet kan deltakerne hente ut kostnadsbesparelser fra integrerte finans- og forretningsmeldinger, fra forenklede konfliktløsninger og fra de elektroniske betalingssystemene som bankene leverer.<0} Løsningen er bygget på infrastrukturene til Identrus, PKI-sikkerhet og SWIFT TrustAct- meldinger som Nordea har vært med på å tilrettelegge. Den felles løsningen dekker hele verdikjeden fra bestilling til betaling. Betalingsinstruksjonene plukkes opp i B2B-informasjonsflyten og sendes bankene. "Bankene har en rolle å spille når det gjelder sikkerheten til bedrift- til-bedrift betalingene, og rollen er nå utvidet og integrerer banktjenester i bedriftens verdikjede, " sier Markku Pohjola, leder av Corporate and Institutional Banking i Nordea. "Dette er en ny måte for Nordea å betjene en viktig kundegruppe for konsernet. Gjennom samarbeidet med papiNet er vi den første i verden som tilbyr denne tjenesten, og vi inviterer andre banker til å tilby sine tjenester med den nye standarden." "Den felles løsningen tilfredsstiller behovet i industrien til åpenhet og støtte globalt. Samarbeidet med bankene øker verdien for papiNet og sees på som en klar fordel for begge parter," sier Jorma Saarikorpi i UPM-Kymmene. Treforedlingsindustrien har tatt initiativet til PapiNet som fremmer en standardisering av kommunikasjon og handel. Alle de viktigste treforedlingsselskapene er medlemmer, som for eksempel International Paper, Stora Enso, UPM-Kymmene, SCA og M-real. Treforedlingskunder som AOL Time og News International er også aktive deltakere. For mer informasjon: Olli Kähkönen, konseptsjef, +358 9 165 53246 Liisa Laine, Media Relations, +358 9 1654 2655, +358 50 66839 Les mer: www.nordea.com Pressesenter www.papinet.org ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00130/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker