Nordea Asset Management investerer i Madrague Capital Partners

Nordea Asset Management Holding AB har inngått en avtale om kjøp av en eierandel på 40 prosent i det Stockholmsbaserte kapitalforvaltningsselskapet Madrague Capital Partners AB. Med dette partnerskapet forenes Madragues anerkjente kompetanse på hedgefondinvesteringer med Nordea Asset Managements solide distribusjonsnett i Norden og resten av verden.

Nordea Asset Management har solide internasjonale resultater å vise til fra samarbeid med både interne og eksterne investeringsteam. Med kjøpet av eierandelen i Madrague tar Nordea Asset Management et skritt videre i sin vekststrategi.

- Vi legger til rette for nye partnerskap med solide investeringsteam. Kjøpet av eierandelen i Madrague viser vårt engasjement for partnerskap med ledende aktører, sier Nils Bolmstrand, CEO i Nordea Asset Management.

- Vi er glade for å få Nordea Asset Management som ny partner. Kombinasjonen av Madragues hedgefondstrategi og Nordea Asset Managements solide distribusjonsnett er en perfekt match. Som et av de ledende kapitalforvaltningsselskapene i Europa kommer Nordea til å løfte Madrague i det fortsatte arbeidet med å oppnå konkurransedyktige avkastninger for kundene, sier Lars Frånstedt, CIO i Madrague.

Nordea Asset Management planlegger å lansere et Global Long/Short aksjefond som vil bli forvaltet av Madrague Capital Partners. Fondet blir et supplement til og vil forsterke Nordea Asset Managements produkttilbud.

Madragues erfarne forvalterteam er internasjonalt anerkjent for sine resultater. De andre eierne i Madrague er selskapets egne seniorinvestorer og Patricia Industries AB, som er en del av Investor AB.

Kjøpet forutsetter godkjennelse av Finansinspektionen i Sverige og forventes å bli sluttført i løpet av tredje kvartal.

For mer informasjon:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 408 82 373

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker