Nordea blir karbonnøytral

Nordea har besluttet å bli et karbonnøytralt selskap ved å kompensere for utslipp fra egen virksomhet. Innen utgangen av 2015 vil Nordeas netto karbonavtrykk være null.

Vi nærmer oss FNs klimakonferanse som arrangeres i Paris fra 30. november til 11. desember, hvor næringslivet får muligheten til å gå foran og vise hvordan det jobbes med å redusere karbonutslippene.

- Klimaendringer er en av de største risikoene vi står overfor, men det å håndtere denne risikoen er også en av de største økonomiske mulighetene våre. Det er i næringslivets egen interesse å jobbe for et samfunn med lave karbonutslipp og påvirke beslutningstakerne til å gjennomføre flere tiltak, sier Gunn Wærsted, leder av Wealth Management og styreleder for Nordeas CSR-komite.
I 2014 utgjorde Nordeas samlede direkte utslipp 45.462 tonn med CO2. Nordea skal bli et karbonnøytralt selskap ved å fortsette å redusere egne utslipp, kjøpe fornybar energi og kjøpe karbonkvoter tilsvarende den mengden CO2 vi slipper ut. Dette finansierer prosjekter som reduserer utslipp.

Som den ledende finansinstitusjonen på hjemmemarkedet bidrar Nordea indirekte til karbonutslipp når banken finansierer selskaper som har slike utslipp fra virksomheten sin.
- Vi kommer selvsagt til å diskutere klimaendringer og hvordan de påvirker strategiene til de eksisterende kundene våre. Vi vil gjerne vite hvordan kundene tenker og møter utfordringer og muligheter. Vi har besluttet at vi ikke skal etablere nye kundeforhold med selskaper som primært driver med kullproduksjon, sier Gunn Wærsted.

Nordea ble nylig gitt toppkarakter av CDP for sin innsats for å redusere klimagass-utslippene. CDP er en internasjonal, ideell organisasjon som registrerer utslipp av klimagasser fra store selskaper og offentliggjør en rangering av selskapenes innsats for å motvirke klimaendringer.

I CDPs rapport for 2015 får Nordea 100 poeng av 100 mulige for sin karbonrapportering og gis karakteren B for oppnådde utslippskutt, på en skala fra A til E. Med dette resultatet beholder Nordea sin posisjon blant de beste finansinstitusjonene. Nordea har også besluttet seg for å bli med i We Mean Business, som er en samling av organisasjoner som jobber sammen med næringslivet og investorer for et lavutslippssamfunn.

For mer informasjon:
Synne Ekrem, senior kommunikasjonsrådgiver, tlf.
+47 99767996

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker