Nordea Finance Finland overtar Sonera Gateways finansvirksomhet

Nordea Finance Finland overtar Sonera Gateways finansvirksomhet Nordea Finance Finland Ltd vil kjøpe finansvirksomheten til Sonera Gateway Ltd, et heleiddatterselskap av Sonera Corporation. Transaksjonen omfatter leasingmidler for EUR 115 millioner og tilhørende leasingavtaler som vil bli overført til Nordea Finance Finland Ltd. Kjøpet krever godkjenning av konkurransemyndighetene. De 15 medarbeiderne i Sonera Gateway Ltd vil bli ansatt i Nordea Finance Finland Ltd. - Et av hovedmålene i strategien til Nordea Finance er å gi bedrifter mulighet til å selge ut visse aktiviteter. Kjøpet av denne virksomheten og samarbeidet som har oppstått i denne forbindelsen, vil bidra til at målet nås, sier Jukka M. S. Salonen, viseadministrerende direktør i Nordea Finance. SoneraGateway, som er et system for elektronisk innkjøp og utviklet av Sonera Gateway, er ikke en del av transaksjonen. Avtalen dekker samarbeid om utviklingen av finansielle tjenester til våre bedriftskunder samt til SoneraGateways kunder. - Avtalen gir Sonera en mulighet til å tilby alternativ finansiering til sine kunder også i andre land hvor Nordea Finance er, som Sverige, Danmark, Norge, Polen og de baltiske landene. Den totale forvaltningskapitalen i Nordea Finance-selskapene er rundt EUR 10,5 millioner og selskapene har rundt 1.200 ansatte. For mer informasjon: Jukka M. S. Salonen, viseadminstrerende direktør, Nordea Finance Finland Ltd, +358 9 185 89100 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker