Nordea fullfører kjøpet av Gjensidige Bank

I dag har Nordea fullført oppkjøpet og overtatt alle aksjene i Gjensidige Bank ASA. Parallelt med denne transaksjonen trer også den gjensidige distribusjonsavtalen mellom Nordea og Gjensidige Forsikring i kraft.

Som annonsert i juli 2018 omfatter transaksjonen kjøp av alle aksjer i Gjensidige Bank samt en strategisk samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring om gjensidig distribusjon av forsikrings- og finansprodukter i Norge. Oppkjøpet har blitt godkjent av Konkurransetilsynet og Finanstilsynet.  

Inntil videre vil Gjensidige Bank fortsette å drive som en selvstendig bank under nåværende merkenavn. Nordea ønsker kunder og medarbeidere i Gjensidige Bank velkommen.

– Dette oppkjøpet støtter opp om strategien vår om å vokse i det viktige norske markedet. Målet er å tilby kundene våre et bredere utvalg tjenester og innovative bankløsninger. Nordea har en veldig solid posisjon i Norge, og vi gleder oss til å betjene de nye kundene våre, sier John Sætre, leder av Nordeas personmarked i Norge. 

Strategisk distribusjonsavtale
Samtidig som Nordea overtar bankvirksomheten, inngås det også en gjensidig samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring.  

– Vi har store forventninger til samarbeidet med Nordea. Vi utfyller hverandre godt, og det er stor entusiasme i begge organisasjonene. Avtalen gir oss muligheten til å øke kunderekkevidden gjennom en av de ledende nordiske bankene med digitalisering og innovasjon høyt på agendaen, sier Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige. 

John Sætre gleder seg til å kunne tilby Nordea-kunder forsikring gjennom Gjensidige.

– Som den største banken i Norden er det naturlig for oss å inngå samarbeid med det ledende forsikringsselskapet i Norge. Vi er sikre på at alle kundene våre vil dra fordeler av det større og bedre tilbudet som følger når disse to sterke partnerne slår seg sammen, sier han.

Oppkjøpet vil styrke Nordeas posisjon som nest største bank i Norge og vil tilføre 186 000 kunder med NOK 51,6 milliarder i utlånsvolum (per 31. desember 2018). Gjensidige Bank vil gradvis integreres i Nordea, og Nordea vil ønske cirka 200 medarbeidere fra Gjensidige Bank velkommen. 

For mer informasjon:

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea Norge, +47 997 67 996 
Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør, Gjensidige Forsikring, +47 952 33 382

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner