• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea har fått 99,50 % aksept på sitt tilbud på LG Petro Bank og kjøpet vil bli fullført

Nordea har fått 99,50 % aksept på sitt tilbud på LG Petro Bank og kjøpet vil bli fullført

Report this content

Nordea har fått 99,50 % aksept på sitt tilbud på LG Petro Bank og kjøpet vil bli fullført Per 17. oktober 2002, den siste dagen i tegningsperioden, hadde aksjonærer som representerer 99,50 % av alle aksjene akseptert tilbudet fra Nordea for alle utestående aksjer i den polske banken LG Petro Bank S.A. Dette tilbudet ble kunngjort den 1. oktober 2002. Minstekravet for aksept av tilbudet er derfor blitt innfridd. Transaksjonen vil bli fullført innen utgangen av oktober. Nordea har til hensikt å fusjonere og integrere LG Petro Bank med sin eksisterende virksomhet i Polen så snart alle nødvendige godkjennelser er innhentet. "Vi kan nå fullføre kjøpet av LG Petro Bank og raskt integrere LG Petro Bank med Nordea Bank Polska," sier Thomas Neckmar, leder av Nordea i Polen og Baltikum. "Dette styrker vår stilling som den ledende nordiske banken i Polen og forbedrer vår betjening av nordiske, internasjonale og lokale selskaper, deres ansatte og andre privatpersoner." LG Petro Bank er blant Polens 20 største banker, og har mer enn 160 000 personkunder og flere av Polens største selskaper som kunder. Banken er representert i alle større polske byer gjennom et nettverk av 29 filialer og 17 boliglånskontorer. LG Petro Bank har 800 ansatte. Nordeas nåværende tilstedeværelse i Polen er via Nordea Bank Polska (tidligere BWP-Unibank og Bank Komunalny). Nordea vil etter transaksjonen rangere blant de 15 største leverandørene av finansielle tjenester i Polen og vil med 50 filialer og 17 boliglånskontorer dekke alle større polske byer. Et tilbud om tvangsinnløsning for de resterende utestående aksjene i LG Petro Bank vil bli kunngjort innen utgangen av oktober 2002. Tilbudskursen vil bli den samme som for det første tilbudet, dvs. PLN 21 per aksje. Tilbudet om tvangsinnløsning vil ha en tegningsperiode på 30 dager. Den totale prisen for alle utestående aksjer vil beløpe seg til PLN 467 millioner (EUR 115 millioner). For ytterligere informasjon: Thomas Neckmar, leder av Nordea i Polen og Baltikum, +46 8 614 79 30 Erik Evrén, leder av Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00140/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker