Nordea har fått beskjed fra ECB om kapitalnivåer i overgangsperioden

Report this content

Den 9. oktober 2018 informerte Den europeiske sentralbanken (ECB) Nordea om minstekravet til kapitaldekning i henhold til Pilar 2 i overgangsperioden (fra 1. oktober 2018 og frem til ECB vedtar krav til Nordea-konsernet i henhold til 2019 Joint Decision on Capital (JDC), som er forventet å skje i fjerde kvartal 2019). Dette er i tråd med Nordeas forventninger og det som tidligere har blitt kommunisert.[1] 

Nordea har frivillig forpliktet seg til å følge 2018 JDC frem til ECB vedtar kapitalkrav i henhold til 2019 JDC. Den frivillige forpliktelsen tilsvarer et generelt krav til ren kjernekapital (CET1) på EUR 21 651 millioner. Basert på nåværende estimater tilsvarer dette en ren kjernekapitaldekning på minst 13,7 prosent innen utgangen av fjerde kvartal 2018. Estimert ren kernekapitaldekning for fjerde kvartal 2018 er rundt 15,4 prosent.  

I overgangsperioden forventes Nordea å ha et Pilar 2-nivå på minst EUR 4 945 millioner i ren kjernekapital (CET1), som tilsvarer et estimert nivå på rundt 3,1 prosent for fjerde kvartal 2018.  

Nordeas kapital- og utbyttepolitikk vil ikke bli endret. 

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 350 515
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge +47 99 76 79 96 


[1] Nordea, pressemelding, Nordea har fått tillatelse av Den europeiske sentralbanken til å fortsette å bruke sine nåværende internmodeller, 17. august 2018

Abonner

Dokumenter og linker