Nordea inngår nytt forsikringssamarbeid med Tryg og If

Nordeas kunder vil i 2013 bli tilbudt skadeforsikringer av Tryg i Danmark og Norge og av If i Sverige, Finland og de baltiske landene.

Dagens avtale mellom Nordea og Tryg om salg av skadeforsikringer utløper sommeren 2013. For å sikre effektive partnerskap og et konkurransedyktig tilbud til kundene har Nordea med hjelp av ekstern, internasjonal ekspertise foretatt en grundig analyse av forretningsmessige aspekter og av alle markedene. Analysen har resultert i et utvidet samarbeid med Tryg i Danmark og Norge, hvor Tryg også vil fortsette å tilby Nordea Liv & Pensjons' løsninger til kundene. I Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen er det inngått en ny partnerskapsavtale med If.

De nye partnerskapene vil muliggjøre større integrering av forsikringsløsninger i Nordeas omfattende rådgivningskonsept som dekker kundens totale finansielle behov. Det vil også bli lettere for kundene å få kjøpt skadeforsikring i Nordea.

- Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby kundene konkurransedyktige løsninger fra de beste partnerne i de forskjellige hjemmemarkedene våre. Begge selskapene er solide og dedikerte partnere med sterke og attraktive tilbud i sine markeder, sier Michael Rasmussen, leder av Retail Banking i Nordea.For mer informasjon:

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, tlf. 40200210

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker