Nordea kjøper LG Petro Bank i Polen

Nordea kjøper LG Petro Bank i Polen Nordea har i dag undertegnet en betinget avtale med LG of Korea om kjøp av 54,3 prosent av aksjene i den polske banken LG Petro Bank S.A. Nordea vil gi et bud på de resterende aksjene i LT Petro Bank. LG Petro Bank er blant Polens 20 største banker med mer enn 160.000 personkunder og flere av Polens største selskaper som kunder. Banken har 29 bankkontorer og 17 boliglånskontorer fordelt på de største byene i Polen. LG Petro har 800 ansatte. Nordea vil gi et bud på PLN 21 per aksje. Totalbeløpet for de gjenværende aksjene vil bli PLN 467 millioner (EUR 128 millioner). De resterende 45,7 prosent av aksjene eies av tre polske selskaper (37,17 prosent) og et antall mindre aksjonærer. Kjøpsavtalen med LG of Korea ("LG") er blant annet betinget av at Nordea får konsesjon i henhold til polsk verdipapirlovgivning til å by PLN 21 per aksje. Nordeas nåværende tilstedeværelse i Polen er via Nordea Bank Polska (tidligere BWP-Unibank og Bank Komunalny). LG Petro vil bli fusjonert med Nordea Bank Polska så snart som mulig. Nordea vil dermed bli den 15. største leverandøren av finansielle tjenester i Polen. Den nye gruppen vil ha totalt 50 bankkontorer og 17boliglånskontorer og dekke alle større polske byer. "Kjøpet av LG Petro er en del av vår visjon for Østersjøområdet og gir oss både kritisk masse og styrker vår landsdekkende representasjon i Polen. Kjøpet kommer på et tidspunkt der Polens innmelding i EU er nært forestående, og landets økonomi viser tegn på bedring. Kjøpet gir et solid grunnlag for Nordeas videre utvikling i Polen", sier Thorleif Krarup, konsernsjef i Nordea. "Vi vil raskt integrere LG Petro med Nordea Bank Polska. Dette vil styrke vår posisjon som den ledende nordiske banken i Polen. Den vil betjene nordiske, internasjonale selskaper og polske selskaper, deres ansatte og andre personkunder gjennom et landsdekkende nettverk med et omfattende tilbud av lokalt tilpassede produkter. LG Habitat, som er en viktig aktør innenfor boliglån, vil endre navn til Nordea Habitat og vil fortsette med å utvide utvalget av banktjenester", sier Thomas Neckmar, sjef for Regional Bank Baltic Countries and Poland. Nordea har også fått garantier fra LG for fremtidige endringer i LG Petro Bank's utlånsportefølje og annen risiko. Nordea vil kunne kreve erstatning for lånetap innen 18 måneder. Budet er avhengig av godkjenning av polske myndigheter og svensk finanskontrollmyndighet på en gjennomsnittlig 6 måneders aksjekurs på PLN 21 eller lavere (ifølge polsk aksjelovgivning må budet være på en gjennomsnittlig 6 måneders aksjekurs eller høyere), at det ikke blir noen vesentlig negativ endring i LG Petro Banks virksomhet, en løsning av visse tradingrelaterte tilgodehavender fra det polske finansdepartmentet og visse andre formelle betingelser. Budet er betinget av en aksept på minimum 90 prosent. Myndighetenes godkjenning er forventet innen fire måneder, og det forventes at tilbudet kan presenteres innen sju måneder. Ifølge avtalen må alle forutsetningene være innfridd innen sju måneder og tilbudet presenteres innen åtte måneder. Nordea forventer at investeringen i LG Petro Bank vil bidra positivt til inntjeningen om ca. to år. For mer informasjon Lars G Nordstrøm, leder av Retail Banking, +46 8 614 78 07 Thomas Neckmar, leder for Regional Bank Baltic Countries and Poland, +46 8 614 79 30 Jens Bekke, Media Relations, +45 33 33 39 68 Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life, og General Insurance. Nordeagruppen har nesten 11 millioner kunder, 1 245 bankfilialer og 125 forsikringskundesentre i 22 land. Nordeagruppen er en verdensleder innen nettbank, med nesten 3 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker