Nordea offentliggjør et tillegg til prospektet om innfusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) i Nordea Holding Abp

Nordea har offentliggjort et tillegg til prospektet av 16. februar 2018 vedrørende innfusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) og den etterfølgende børsnoteringen av aksjene i Nordea Finland. Finansinspeksjonen i Finland har i dag godkjent tilleggsprospektet, som omhandler offentliggjøringen av delårsrapporten i Nordea-konsernet av 25. april 2018 og inneholder enkelte ytterligere oppdateringer.

Tilleggsprospektet er meldt til tilsynsmyndighetene for bruk i Sverige og Danmark, som i tillegg til Finland utgjør landene hvor det er tenkt at aksjene i Nordea Finland skal børsnoteres etter gjennomføringen av fusjonen. Den finske, svenske og danske oversettelsen av det oppdaterte prospektsammendraget er lagt ut på Nordeas nettsider på www.nordea.com.

Både prospektet og tilleggsprospektet er publisert på Nordeas nettsider på www.nordea.com og gjort tilgjengelige på kontoret til Nordea Finland i Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland. I tillegg er prospektet og tilleggsprospektet tilgjengelig i resepsjonen til Nasdaq Helsinki i Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsingfors, Finland, samt ved hovedkontoret til Nordea i Smålandsgatan 17, SE 105 71 Stockholm, Sverige.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, +46 72 141 67 12

Viktig informasjon

Distribusjon av denne meddelelsen kan være undergitt restriksjoner som følger av lov, og personer som kommer i besittelse av ethvert dokument eller øvrig informasjon som det refereres til, bør gjøre seg kjent med og hensynta slike restriksjoner.
Denne meddelelsen er ikke rettet mot, og er ikke ment å bli distribuert til eller brukt av personer eller enheter i jurisdiksjoner hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lov eller forskrift eller som forutsetter registrering i den aktuelle jurisdiksjonen. Du bør lese prospektet nevnt ovenfor for mer utfyllende informasjon om Nordea-konsernet og fusjonen.

Informasjonen ble levert til publisering, via kontaktpersonene over, kl. 16:55 CET 7. mai 2018.

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker