Nordea og Kreditkassen starter integrasjonsprosessen etter godkjennelse av norske

Nordea og Kreditkassen starter integrasjonsprosessen etter godkjennelse av norske myndigheter Nordea kontrollerer 98,7% av aksjene i Christiania Bank og Kreditkasse ASA (CBK) Den norske regjeringen har innvilget Nordea en bankkonsesjon Tilbudet er erklært betingelsesløst og vil bli fullført før utgangen av året CBK vil bli inkludert i Nordeakonsernet fra 1. januar 2001 Lederutnevnelser og justering av forretningsstrukturen for å fremme hurtig og problemfri integrasjon og fokus på driften Den 18. desember innvilget den norske regjeringen Nordea en norsk bankkonsesjon. Alle andre betingelser i tilbudet har blitt oppfylt eller frafalt, og tilbudet vil derfor bli fullført og oppgjør vil finne sted før utgangen av året. Betalingsdato vil bli 28. desember 2000. Et tilbud om tvangsinnløsning av de resterende aksjene i CBK vil bli gitt i begynnelsen av januar 2001, og vil forbli åpent i fire uker. Rutinene for tvangsinnløsning vil bli igangsatt i løpet av februar 2001. Det er forventet at avnotering av CBK-aksjene vil finne sted i løpet av første kvartal 2001 og Nordea vil også søke om sekundærnotering på Oslo Børs i løpet av første kvartal 2001. Nordea og CBK vil nå fortsette og fullføre integrasjonsprosessen. De første lederutnevnelsene ble kunngjort i november og følges nå av ytterligere utnevnelser på forretningsområdene og i konsernfunksjonene. Utnevnelsene vil tre i kraft fra 1. januar 2001. "Umiddelbar handling når man velger gode ledere er ytterst viktig for suksess i integrasjonsprosessen. Vi har nå utnevnt dem i fusjonen mellom Nordea og CBK som vil lede viktige funksjoner på kunderelaterte områder og konsernfunksjoner. Prosessen vil fortsette", sier Hans Dalborg, konsernsjefen i Nordea. "Den justerte forretningsstrukturen og disse nye utnevnelsene illustrerer hvor viktig vi mener det er å raskt få en fokusert organisasjon i det sammenslåtte konsernet, samt å dra fordel av utveksling av "beste praksis"-muligheter mellom Nordea og CBK", sier visekonsernsjef i Nordea, Thorleif Krarup. Corporate and Institutional Banking En ny divisjon, Shipping, Offshore and Oil Services, har blitt opprettet og vil operere parallelt med eksisterende divisjoner innen forretningsområdet. Den nye divisjonen vil også ha dedikerte resurser i Singapore, London og New York. Innenfor den internasjonale divisjonen vil filialene i London, New York og Singapore bli integrert. Den nåværende Cash Management-divisjonen blir en enhet av Corporate-divisjonen. Det etableres en ny støttefunksjon som heter Credit Portfolio Management. Utnevnelser innen Markets vil bli kunngjort i den nærmeste fremtid. Utnevnelser: Carl E. Steen, sjef for Shipping, Offshore and Oil Services Anne Stärk-Johansen, sjef for Corporate Shipping Norway Ulf Andersson, sjef for Shipping Denmark, Finland and Sweden Peter D. Knudsen, sjef for Project and Structured Finance Shipping Tom C. Kuhnle, sjef for International Corporate Shipping Ulv E. Aasland, sjef for Offshore and Oil Services Ola Forberg, sjef for Corporate Division Norway Tore Nag, nestleder for New York-filialen og daglig leder fra 1. Juli 2001 Ulf Sjögren, sjef for External Relations , Global Operations Services Sveinung Dyrdal, sjef for Custody Services International Credit Administration Jens Chr. Løvic vil lede integrasjonen av Trade Finance og International Guarantees Jan Kjærvik, sjef for Structured Finance Norway Investment Banking I november 2000 ble Tom Ruud, konsernsjef i CBK, utnevnt til Executive Vice President i Nordea og medlem av konsernledelsen og den utvidede konsernledelsen samt sjef for Investment Banking. I den videre prosessen vil den delen av Christiania Markets som driver med aksjer og corporate finance bli integrert med ArosMaizels og i den nordiske og funksjonelle forretningsstrukturen. Sjefen for Equities Norway er også ansvarlig for koordinering i Norge. Utnevnelser: Tom Knoff, sjef for Equities Norway Einar Kirkebø, nestleder for Corporate Finance Norway Lars Tell, sjef for Business Support Norway Asset Management På det norske markedet vil konseptet om en felles enhet med Retail Banking i Long Term Savings & Life (LTS&L) og Nordic Privat Banking bli introdusert. To implementeringsprosjekter vil bli opprettet. De norske enhetene for investeringsforvaltning vil bli fullt integrert med Investment Management & Institutional Clients. Utnevnelser: Jan Petter Borvik, sjef for Long Term Savings & Life, Private Banking and Mutual Funds - Norway Per Bergheim, sjef for Sales Support Kate A. Hansen, sjef for K-Fondene AS Retail Banking I november 2000 ble Baard Syrrist, konserndirektør i CBK, utnevnt til Executive Vice President i Nordea og medlem av den utvidede konsernledelsen og sjef for Retail Banking Norway. De fire regionbankene i Norge vil fortsatt bli ledet av de nåværende regionbanksjefene: Alex Madsen, K-Bank Stor Oslo, Sigvart Hovland, K-Bank Øst, Inge Støve, K-Bank Sør-Vest and Egil Valderhaug, K-Bank Nord. Utnevnelser Jon Brenden, sjef for Credit Retail Norway Jarle Haug, Business Support-Coordinator, Retail Norway Børre Gundersen, sjef for Electronic Banking, Norway Life Insurance & Pensions Utnevnelser vil finne sted i den nærmeste fremtid. General Insurance I begynnelsen av 2001 vil det bli nedsatt en ledergruppe for å forberede et samarbeid mellom CBK og Vesta innen bancassurance. Finance Area Som kunngjort i november 2000 vil konserndirektøren for finans, Arne Liljedahl, fra 1. januar 2001 også lede Group Corporate Centre. CBK vil føye seg til finansområdets matriseorganisasjon. Utnevnelse: Jarmo Laiho, Deputy Group CFO Group Identity and Communications (GIC) Fra 1. januar 2001 vil Torben Laustsen som tidligere kunngjort tiltre som sjef for GIC. Han etterfølger Lars Thalén som vil bli seniorrådgiver i konsernet. Utnevnelse: Kjell Flø, sjef for Group Internal Communication og leder av den norske avdelingen. Group IT En ledergruppe for omstillingen i Norge har blitt opprettet. Utnevnelser: Per E. Berg, omstillingsleder for Norge Per Stensö, sjef for Infrastructure, etterfølger Jørn Petersen som inntil sin avgang i utgangen av Juni 2001 vil være sjef for Purchase and Vendor relations. Group Treasury En internbankfunksjon vil bli etablert i Oslo. Investeringer i aksjer på det norske markedet fortsetter innen K-Holding, som vil bli en del av Investment and Risk Trading. Utnevnelser: Arve Tegnander, sjef for Internal Bank, Oslo Birger Harneshaug, sjef for K-Holding Group Legal CBK vil føye seg til konsernets juridiske matriseorganisasjon. Utnevnelse: Ivar Sagbakken, sjefsjurist for Norge Investor Relations Sigurd Carlsen, nå konserndirektør for finans i CBK, vil etterfølge Björn Westberg som sjef for Group Investor Relations fra 1. april 2001. Björn Westberg vil lede prosjekter innen forretningsutvikling som i første omgang vil undersøke mulighetene for å opprette et nordisk venturekapitalfond. For ytterligere informasjon: Hans Dalborg, Group CEO, +46 8 614 78 01 Thorleif Krarup, Deputy Group CEO, +46 8 614 79 23 Tom Ruud, CEO of CBK, +47 22 48 65 48 Lars Thalén, Group Identity and Communications, +46 8 614 79 51 Kjell Flø, Media Relations Norway,+47 22 48 50 24 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 Lauri Peltola, Media Relations Finland, +358 9 165 42 324 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker