• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea øker effektiviteten og integrasjonen med konsolidering av IT-produksjonen

Nordea øker effektiviteten og integrasjonen med konsolidering av IT-produksjonen

Report this content

Nordea øker effektiviteten og integrasjonen med konsolidering av IT- produksjonen De nåværende IT-systemene i de fire nordiske landene skal slås sammen til en felles IT-plattform for å øke produktiviteten og bedre kostnadseffektiviteten Konsolidering av IT-produksjonen er en viktig del i den andre integrasjonsfasen som nå pågår. Hensikten med programmet er å forenkle, forene, øke hurtigheten og planlegge de interne prosessene, samt å konsolidere og gi felles infrastruktur for konsernet på tvers av landegrensene og forretningsområdene for å øke Nordeas stordriftsfordeler. Den nåværende IT-produksjonen som omfatter rundt 1050 medarbeidere med en kostnad i 2002 på rundt EUR 330 millioner, skal konsolideres og slås sammen. Kontraktsfestede avtaler om leveranse, kvalitet, etc. med kundene i forretningsområdene og konsernfunksjonene skal inngås. Et redusert antall teknologiske plattformer - hver enkelt konsolidert til bare ett sted, standardisert nettverk og utstyr, vil påvirke konsernets fremtidige kostnadsutvikling betydelig. Den potensielle kostnadsbesparelsen er rundt 20 prosent av de fremtidige totale produksjonskostnader i forhold til om den planlagte konsolideringen ikke gjennomføres. Besparelsen vil bli gradvis høyere og den årlige effekten etter 4 år beregnes til EUR 70 millioner. Den største reduksjonen vil komme fra sentraliserte og standardiserte hardware- og programvarer og reduserte lisenskostnader. Det forventes at antall medarbeidere vil bli redusert med rundt 250. Forventede investeringer på EUR 60 millioner vil bli tatt i årene 2002-2004 og vil føre til en positiv kontantstrøm fra 2004. Den interne løsningen vil gi store kostnadsbesparelser samtidig som kontroll og fremtidig fleksibilitet opprettholdes. Intern løsning er blitt valgt etter grundige analyser av flere mulige løsninger, inkludert "outsourcing". For mer informasjon: Erik Evrén, leder av Group Media Relations, +46 8 614 86 11 Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life og General Insurance. Nordeagruppen har nesten 11 millioner kunder, 1 245 bankfilialer og 125 forsikringskundesentre i 22 land. Nordeagruppen er en verdensleder innen nettbank, med 3 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00890/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker