Nordea presenterer bærekraftsmål for 2023 i bærekraftsrapporten for 2020

Report this content

I dag har Nordea publisert sin årlige rapport om bærekraft, Sustainability Report 2020. Rapporten beskriver Nordeas mål og forpliktelser knyttet til bærekraft både for 2023 og på lang sikt. Nordea ønsker å utgjøre en forskjell sammen med kundene sine og gi dem muligheten til å ta bærekraftige valg som bidrar til samfunnet gjennom klimatiltak og sosial påvirkning.

I januar 2021 presenterte Nordea sin oppdaterte plan om full integrering av bærekraft i forretningsstrategien og satte et langsiktig mål om å bli en bank med netto nullutslipp senest innen 2050. For å nå dette målet satt Nordea et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra bankens utlåns- og investeringsporteføljer på 40–50 % innen 2030.

– Vi har jobbet intensivt med å utarbeide en langsiktig plan som ikke bare er i tråd med visjonen vår og den overordnede forretningsstrategien, men som også støtter omstillingen til en bærekraftig lavkarbonøkonomi, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen og tilføyer:

– Vi vil gi kundene våre muligheten til å ta bærekraftige valg og støtte dem i overgangen til en lavkarbonøkonomi og med å oppfylle målene i Parisavtalen. Vi vil utgjøre en forskjell til det beste for kunder, medarbeidere, aksjonærer og samfunnet for fremtiden og fremtidige generasjoner.

I 2020 økte interessen for Nordeas bærekraftige produkter fra kundene betydelig. Midler til forvaltning i Nordeas fond med bærekraftsprofil økte med 265 %, og transaksjonsvolumene for bærekraftsrelaterte lån økte med 256 %. I tillegg økte grønne boliglån med 143 % og grønne bedriftslån med 110 %.

Mål for 2023
Nordea har forpliktet seg til å tilpasse forretningsstrategien slik at den er i tråd med FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. Nordea har dessuten en like stor forpliktelse til å hjelpe kundene med å nå disse målene.

Nordeas integrering av bærekraft bygger på fire grunnpilarer: finansiell styrke, klimatiltak, samfunnsansvar og eierstyring og kultur. Hvert av disse fire områdene er knyttet til mål for 2023. Når det gjelder klimatiltak er det også satt to langsiktige mål for 2030.

Nordeas mål er å oppnå en betydelig påvirkning innenfor alle disse fire områdene ved å redusere negativ påvirkning og øke positiv påvirkning fra forretningsaktiviteter og egen drift.

Rapporten gir en detaljert beskrivelse av alle Nordeas bærekraftsmål for 2023 og de langsiktige målene (det står et sammendrag av målene på side 34).

Målene for 2023 omfatter følgende:

  • Minst 25 % av kapitalinngangen fra sparing skal være i det bærekraftige tilbudet vårt.
  • Nordea Life & Pensions vil redusere karbonutslippsintensiteten for børsnoterte aksjer, foretaksobligasjoner og eiendom med minst 25 % (innen utgangen av 2024).
  • Å øke andelen kapital og inntekter som er i overensstemmelse med EUs taksonomi, og å oppfylle offentliggjøringsplikten.
  • Å jobbe sammen med våre store bedriftskunder i karbonintensive bransjer om å utforme planer for omstilling til lavkarbondrift.
  • Redusere karbonutslipp fra egen drift med 30 % sammenlignet med 2019.

 
For mer informasjon:

Anders Langworth, leder av Group Sustainability, +46 722155434
Group Communications, +358 104 168 023 eller press@nordea.com
 

Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Tags:

Abonner