Nordea presenterer resultat for 1. kvartal 2015 onsdag 29. april 2015

Fra og med første kvartal 2015 vil Nordea for første og tredje kvartal hvert år offentliggjøre delårsrapporter fra ledelsen i stedet for kvartalsrapporter.

Delårsrapporten fra ledelsen vil bli offentliggjort ca. kl. 07.00 CET. 

Pressekonferanse
Tid: 09.30 CET
Sted: Smålandsgatan 17, Stockholm

Konsernsjef Christian Clausen presenterer resultatene.
Presentasjonen, som holdes på engelsk, kan følges på www.nordea.com hvor du også finner presentasjonsmaterialet. Etter presentasjonen vil Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, og Ari Kaperi, Group CRO, svare på spørsmål. Denne delen kan følges som webcast.

Internasjonal telefonkonferanse for analytikere 
Tid: 14.30 CET

For å delta, ring +44(0)20 3427 0503, kode 6910869# senest 14.20 CET.
Christian Clausen, konsernsjef, Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, Ari Kaperi, Group CRO, og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, deltar. Etter en kort presentasjon fra ledelsen blir det anledning til å stille spørsmål.
Et opptak av telefonkonferansen vil bli lagt ut på www.nordea.com. Frem til 6. mai vil et opptak også være tilgjengelig på telefon +44 (0)20 3427 0598, kode 6910869#

Presentasjon for analytikere og investorer i London 30. april
Tid: 12.00 lokal tid
Sted: Corinthia Hotel, Whitehall Place, London SW1A 2BD

Christian Clausen, konsernsjef, Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, Ari Kaperi, Group CRO, Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, Andreas Larsson, Senior IR Officer, og Emma Nilsson, Senior IR Officer, deltar. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time. Det vil bli servert lunsj.
For å delta, vennligst kontakt: Veronica Molina i Carnegie på e-post: veronica.molina@carnegie.co.uk

Delårsrapport fra ledelsen på engelsk og svensk
Delårsrapporten fra ledelsen publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 515
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker