• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea Securities revurderer strategien og legger ned kontorene i London og New York

Nordea Securities revurderer strategien og legger ned kontorene i London og New York

Report this content

Nordea Securities revurderer strategien og legger ned kontorene i London og New York Som følge av en strategisk revurdering er det besluttet at Nordea Securities' virksomhet i London og New York skal opphøre umiddelbart. Beslutningen påvirker 40 medarbeidere i Equities, Research, Corporate Finance og Business Support, hvorav 31 er i London. - Beslutningen om å legge ned Nordea Securities' kontorer i London og New York har sammenheng med vår strategi om å fokusere på nordiske kunder. Etter vår vurdering vil markedet for børsintroduksjoner og emisjoner fortsatt være svakt. Lønnsomhet har topp-prioritet, og det er lite sannsynlig at Nordea Securities' virksomhet i London og New York vil bidra positivt i årene som kommer, sier Frans Lindelöw, leder av Nordea Securities. Nordea Securities kan nå fokusere mer på strategien som retter seg mot den nordiske kundebasen med økt vekt på å bedre stillingen i det svenske markedet. Ressursene og oppmerksomheten skal rettes mot kjernemarkedene der Nordea Securities kan dra nytte av Nordea-konsernets markedsdekning. Nedleggingen av kontorene vil redusere Nordea Securities' løpende kostnader med mer enn 10 millioner euro per år. Sammen med de tidligere kunngjorte nedbemanningene og kostnadskuttene som er gjort i forretningsenhetene og de geografiske områdene, er det totale kostnadsnivået redusert med 40 prosent i 2002. Nordeas andre aktiviteter i London og New York vil ikke bli berørt av nedleggingen. For mer informasjon: Frans Lindelöw, leder av Nordea Securities, +46 8 407 92 01 Erik Evrén, leder av Group Media Relations, +46 8 614 86 11 Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea- konsernet har mer enn 10 millioner kunder og 1 245 bankkontorer. Nordea er tilstede i 24 land. Nordea-konsernet er verdensleder innen nettbank, med 3,2 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00470/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker