Nordea selger kortinnløsningsvirksomheten til Nets

Nordea har inngått en avtale om salg av bankens kortinnløsningsvirksomhet til Nets Holding A/S

Kortinnløsning er en tjeneste som gjør det mulig for bedriftskunder å akseptere betaling med kort på salgssteder og ved netthandel.

- Salget av kortinnløsningsvirksomheten og etableringen av partnerskapet med Nets vil sikre våre bedriftskunder et konkurransedyktig langsiktig kortinnløsningstilbud. Regelverksendringer og den raske teknologiske utviklingen i sektoren krever både en større skala på virksomheten og betydelige investeringer av selskapene som tilbyr kortinnløsningstjenester. Nets har størrelsen som trengs, og kan følge med i den teknologiske utviklingen og foreta de nødvendige investeringer i fremtiden, sier Lennart Jacobsen, leder for Retail Banking.

Kortinnløsningsvirksomheten selges for EUR 230 millioner basert på selskapsverdi. Nordeas realisasjonsgevinst etter skatt blir på rundt EUR 175 millioner som vil bli regnskapsført under andre driftsinntekter når transaksjonen er sluttført.

Transaksjonen krever myndighetenes vanlige godkjennelse og forventes å bli sluttført i fjerde kvartal 2015.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker