Nordea selger misligholdt gjeldsportefølje

Nordea har inngått en avtale med norske B2Holding om salg av gjeldsportefølje. I alt vil 12.000 kundesaker med misligholdt gjeld bli overført til B2Holding, som i Danmark driver inkassofirmaet Nordic Debt Collection. 

- Vi lar profesjonelle inkassofirmaer overta flere av de misligholdte gjeldspostene slik at vi i stedet kan fokusere på forebyggende arbeid og dermed hjelpe kundene våre med å unngå å komme i gjeldsproblemer, sier Mads Skovlund, nestleder av Personal Banking i Nordea i Danmark. 

De nesten 12.000 kundesakene har en samlet gjeld på EUR 388 millioner. Overdragelsen vil skje per 31. oktober 2018 og betyr samtidig at seks medarbeidere vil bli overført til Nordic Debt Collection per 1. desember 2018. 

B2Holding tilbyr gjeldsløsninger til banker og institusjonelle leverandører. Selskapet er notert på Oslo Børs, har hovedkontor i Oslo, virksomhet i 23 land og i alt 2.200 ansatte. 

- Inkassofirmaene vi samarbeider med er nøye utvalgt, og et av kriteriene er måten de håndterer både kundene og medarbeiderne våre på. Jeg er sikker på at det vil være til fordel for kundene våre at vi etter transaksjonen i enda høyere grad vil fokusere på kjernevirksomheten vår, sier Mads Skovlund. 

Når transaksjonen er sluttført, forventes Nordea å få en kapitalgevinst på ca. EUR 35-45 millioner, som vil inngå i regnskapet for 2019 i takt med at lånedokumentene blir overført til kjøper.  

For mer informasjon: 

Tenna Schoer, pressekonsulent, Nordea i Danmark +45 7080 1162 

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations +46 722 35 05 15 

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker