Nordea selger Nordea Ejendomme

Nordea har inngått avtale med eiendomsforvaltningsselskapet DEAS A/S om salg av det danske eiendomsinvesteringsselskapet Nordea Ejendomme. Det forventes at transaksjonen fullføres innen årsskiftet.

- Etter at vi solgte Nordea Liv & Pension i Danmark i fjor, ser vi på det som et naturlig steg for Nordea til å selge eiendomsforvaltningen vår og fokusere på kjernevirksomheten. I DEAS har vi funnet en eier som har de beste forutsetninger for å videreutvikle Nordea Ejendomme og betjene selskapets kunder samt å gjøre de investeringene som kreves for å være en attraktiv forretningspartner i fremtiden, sier Snorre Storset, leder av Asset & Wealth Management, Nordea. 

Nordea Ejendomme forvalter en eiendomsportefølje på omkring EUR 3 milliarder på vegne av Nordea Liv & Pension og andre institusjonelle investorer. Selskapet er størst i Danmark innen kommersiell utleie og leier ut cirka 2700 kontor-, butikk- og lagerlokaler i tillegg til cirka 1150 privatboliger.

Kunder med porteføljer som nå forvaltes av Nordea Ejendomme, vil betjenes av DEAS Asset Management A/S. I forbindelse med oppkjøpet vil DEAS ønske velkommen til omkring 90 medarbeidere fra Nordea Ejendomme. 

- Nordea Ejendomme passer veldig godt sammen med DEAS, og med overtagelsen tar vi et stort skritt på veien mot å bli investorers foretrukne samarbeidspartner innen både kapitalforvaltning og eiendomsforvaltning, sier Henrik Dahl Jeppesen, administrerende direktør i DEAS. 

Det forventes at sluttføringen av transaksjonen vil resultere i en kapitalgevinst på rundt EUR 35 millioner for Nordea, som forventes å bokføres under Andre driftsinntekter i fjerde kvartal 2018. Kostnadene reduseres med rundt EUR 8 millioner per år, inntektene synker med rundt EUR 16 millioner per år. 

Transaksjonsavtalen er allerede signert, med detaljene og fullføring senest fjerde kvartal 2018 forutsetter nødvendige godkjennelser fra myndighetene. 

For mer informasjon:
Tenna Schoer, pressekonsulent, Nordea, +45 70 80 11 62

Tags:

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker