Nordea selger sin andel i Europay

Report this content

Nordea selger sin andel i Europay Det ble 30. september 2002 avtalt salg av 100% av aksjene i Europay Norge AS til SEB Kort for NOK 1.000 millioner. Aksjene i Europay Norge AS er eid av 6 norske banker hvor Nordea, DnB, SpareBank 1 Gruppen og Fokus Bank hver eier 18,75% og Nordlandsbanken og Romsdals Fellesbank hver eier 12,5%. For Nordea resulterer dette i en gevinst på ca. 175 m NOK (ca. 24 m EUR). Bakgrunnen for salget av Europay Norge AS er at flere av eierbankene gradvis har definert egen kortvirksomhet som et strategisk satsningsområde. Dette medfører økende grad av konkurranse mellom Europay Norge AS og enkelte eierbanker - en utvikling som på sikt vil kunne svekke Europay Norge AS' utvikling og konkurransekraft i markedet. Eierne av Europay Norge AS har derfor ønsket at selskapet kunne få en eier som enhetlig kan utvikle selskapet videre i et marked preget av økende konkurranse. Gjennom salget av Europay Norge AS til SEB Kort er eiernes mål med salgsprosessen godt ivaretatt. Finansiell rådgiver for eierbankene i salgsprosessen har vært Pareto Securities ASA For ytterligere informasjon: Mathias Martinsen, Leder Forretningsutvikling BM, +47 91 39 48 74 Sigurd Carlsen, Leder Investor Relations, +46 8 614 7852 Adm.dir. Per Kværnmo, Europay Norge AS, +47 22 98 11 54 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00160/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker