Nordea selger sin polske bank-, finans- og livsforsikringsvirksomhet til PKO Bank Polski

For å nå de finansielle målene og i henhold til strategien om å fokusere på markeder hvor banken kan skape overlegne kundeopplevelser og oppnå betydelige stordriftsfordeler basert på en ledende markedsposisjon, har Nordea besluttet å selge sin polske bank-, finans- og livsforsikringsvirksomhet - Nordea Bank Polska S.A., Nordea Finance Polska S.A. og Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. - til PKO Bank Polski for EUR 694 millioner[1].

- Vi har bygget opp en solid virksomhet i Polen i løpet av de siste ti årene. Salget er en rasjonell strukturendring for de involverte partene. Det vil bidra positivt til Nordeas langsiktige finansielle mål og gjøre det mulig for oss å fortsette å utvikle virksomheten og tjenestene våre. Samtidig vil kundene og medarbeiderne i Polen bli del av en ledende polsk bank, sier Nordeas konsernsjef Christian Clausen.

Salget forventes å gi en mindre kapitalgevinst og innvirkning på resultatet. I tillegg styrker det Nordea-konsernets rene kjernekapitaldekning med ca. 50 basispunkter, hvorav rundt halvparten forventes å bli realisert umiddelbart når transaksjonen sluttføres[2].

De siste årene har kravene til polske banker blitt skjerpet. Blant annet kreves det at minst 25 prosent av aksjene skal være notert på Warszawabørsen. I dag omsettes 0,8 prosent av aksjene i Nordea Bank Polska fritt. Disse kravene gjør det stadig mer utfordrende for Nordea å gjennomføre sin enhetlige forretningsmodell som brukes i alle andre land. Samtidig vil det kreve betydelige investeringer å oppnå den størrelsen som kreves i et fremtidig konsolidert polsk bankmarked.

- Transaksjonen er et ledd i gjennomføringen av Nordeas strategi. Vi fortsetter å forme fremtidens relasjonsbank, basert på en stabilitet som bare kan oppnås gjennom en avkastning på egenkapitalen i toppklasse, en solid ansvarlig kapital og lav volatilitet. Salget er i tråd med gjennomføringen av planen om å skape sterk lønnsomhet i alle bankens områder, enheter og segmenter, sier Christian Clausen.

Transaksjonen forventes å bli sluttført i 2013 og forutsetter godkjennelse fra myndighetene. Inntil dette skjer, betjenes kundene i Nordea Bank Polska som en del av Nordea-konsernet.

PKO Bank Polski kommer til å gå ut med et offentlig oppkjøpstilbud på aksjene i Nordea Bank Polska S.A., i overensstemmelse med lokale børsregler.

Som følge av transaksjonen regner Nordea-konsernet med å regnskapsføre sin polske virksomhet som avviklet virksomhet fra og med rapporten for andre kvartal.

Nordeas driftssenter i Lodz og det polske pensjonsselskapet påvirkes ikke av transaksjonen.

  
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210


[1] Av dette relaterer rundt EUR 5 millioner seg til minoritetseierne i Nordea Bank Polska S.A., basert på dagens PLN/EUR-kurs på 4,08.
[2] Nordea vil sikre risikodeling og finansiering i en overgangsperiode. Dette vil ha ubetydelig innvirkning på konsernets resultat. Resten av styrkingen av den rene kjernekapitaldekningen skjer når overgangsfinansieringen og risikodelingen opphører. Hoveddelen av den positive kapitaleffekten kommer fra reduksjonen i risikovektede eiendeler på tidspunktet for transaksjonen og etterfølgende frigjøring av kapital allokert til overgangsfinansieringen og risikodelingen.

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker