Nordea setter ned lånerenten

Nordea setter ned renten med inntil 0,40 prosentpoeng. Ny beste flytende rente på boliglån blir 2,90 prosent. Nordea blir da den landsdekkende banken med beste rentebetingelser for unge med 2,90 prosent uten at det stilles spesielle medlemskrav.

Dette er tredje gang på 10 måneder at Nordea setter ned den flytende renten på boliglån.

- Vi velger å sette ned renten nå i det nye året, fordi vi ønsker at lånekundene skal få nyte godt av at det har blitt lavere pengemarkedsrente. Enkelte banker fokuserer mye på medlemmer av organisasjoner. Vi er konkurransedyktige for en bred kundegruppe, inkludert akademikerne, med de beste prisene i vårt Premium-program og for Boliglån ung, sier leder av bankvirksomheten i Norge, John Sætre.

Lånerenten kuttes også for øvrige kunder med inntil 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Fastrenten kuttes inntil 0,45 prosentpoeng til 2,80 for 3 år.

I 2014 har Nordea gitt lån til over 40 000 norske kunder. Totalt vil rundt 200 000 lånekunder nyte godt av dagens rentenedsettelse.

– Det er et lavt rentenivå i Norge nå, og vi tilbyr våre kunder konkurransedyktige priser. Samtidig er vi opptatt av å ha god kontakt med kundene slik at de tar opp lån de kan leve med på sikt. Kredittpolitikken opprettholdes og vi setter god rådgivning først, forteller Sætre.

Innskuddsrenten
Innskuddsrenten blir redusert med i gjennomsnitt 0,36 prosentpoeng på grunn av lavere pengemarkedsrente for bankene.

For nye kunder gjelder de nye rentene på boliglån fra mandag 5. januar 2015. For eksisterende kunder blir nye rentebetingelser gjeldene fra 5. mars 2015, i henhold til pålagt varslingsfrist fra Finanstilsynet. Innskuddsrentene gjelder fra 5. mars 2015 for både nye og eksisterende kunder.

Se egen prisoversikt på nordea.no.

For mer informasjon:
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea Norge.
Mob: 97753453. E-mail: unni.stromstad@nordea.no


.

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti største fullservice bankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

www.nordea.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker