Nordea strømlinjeformer kapitalforvaltningorganisasjonen

Nordea strømlinjeformer kapitalforvaltningorganisasjonen Nordea Investment Management vil samle forvaltningen av alle europeiske, amerikanske og globale verdipapirporteføljer på ett sted (København) for å øke effektiviteten og fokuset ytterligere. Samtidig skal forvaltningen av norske verdipapirer sentraliseres til Oslo. EUR-obligasjonsgruppen - et meget prioritert område - flyttes til København, og salgskontoret for institusjonelle kunder i Luxembourg flyttes til kontoret i Frankfurt. Rundt 35 medarbeidere vil bli berørt av disse endringene. De fleste forventes å bli tilbudt andre stillinger. "Med disse endringene vil vi øke effektiviteten, fortsette å utvikle våre kjernetjenester innenfor plassering og legge mer vekt på gode kundeløsninger", sier Ole Jacobsen, leder av Nordea Investment Management. På grunn av økt fokus på kundene er Inga-Lill Carlberg utnevnt til leder av Group Clients i Nordea Investment Management. Sammen med sin nye gruppe skal hun sikre at Nordea leverer de mest konkurransedyktige fondsunivers og beste rådgivning til kundene. Samtidig fortsetter Inga- Lill Carlberg som leder av Nordea Investment Management i Sverige med ansvar for nordiske og svenske verdipapirer, Hedge Funds og Corporate Governance. Nordea Investment Management er en forretningsenhet innenfor Asset Management & Life og tilbyr plasseringstjenester gjennom kontorene i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland og Nord-Amerika. For mer informasjon: Ole Jacobsen, leder av Nordea Investment Management, +45 33 33 15 84 Erik Evrén, leder for Group Media Relations, +46 8 614 8611 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker