Nordea utnevner ny finansdirektør for konsernet (CFO) og nytt medlem av konsernledelsen

Heikki Ilkka, leder av Group Finance and Business Control i Nordea, er utnevnt til ny Group Chief Financial Officer. Heikki blir også medlem av konsernledelsen og vil rapportere til konsernsjef Casper von Koskull. Endringene trer i kraft 1. januar 2016.

Heikki Ilkka (45) kom til Nordea i april 2015 som leder av Group Finance etter en lang karriere i Ernst & Young. Fra og med november 2015 har han ledet enheten Group Finance and Business Control i forretningsområdet Group Corporate Centre. Fra 1. januar 2016 blir Group Finance and Business Control en egen funksjon som rapporterer direkte til konsernsjefen.

- Jeg ser frem til å jobbe sammen med Heikki og ønsker ham velkommen i konsernledelsen. Han har med seg verdifull kompetanse og solid erfaring fra finans som vil støtte opp om vårt finansielle fokus og vår spennende utvikling mot fremtidens relasjonsbank, sier konsernsjef Casper von Koskull.

For mer informasjon:
Claus Christensen, leder av Group Communications +45 2524 8993

    
Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker