Nordea utnevner ny konsernsjef.

Report this content

Nordea utnevner ny konsernsjef. Lars G Nordström tar over etter Thorleif Krarup. Nordea har utnevnt Lars G Nordström som konsernsjef i Nordea. Han etterfølger Thorleif Krarup som forlater sin stilling som konsernsjef og sin plass i styret for å tiltre i en ny stilling i konsernet. Lars G Nordström har tiltrådd stillingen som konsernsjef og vil sette sammen et lederteam. Konsernets strategi og struktur vil være uendret med full fokus på resultat. For Krarup er avveiningen av hensynet til familien og det yrkesmessige ansvaret blitt løst gjennom en avtale med styret om å begynne i ny stilling i konsernet som også medfører en reduksjon i ansettelsesbetingelsene. - Som den ledende finansinstitusjonen i Norden vil bankens strategi og struktur forbli uendret. Det er Nordeas mål å bli den beste i alle de nordiske markedene. Lars G Nordström er en av de mest erfarne innen banknæringen i Nord- Europa med sterkt fokus på resultat og lønnsomhet, sier Hans Dalborg, styreformann i Nordea. Lars G Nordström har ledet Retail Banking i Nordea. Dette forretningsområdet omfatter omlag tre fjerdedeler av Nordeas samlede virksomhet med stabilt høy egenkapitalavkastning. - Nordea har en sterk nordisk strategi som vi skal gjennomføre som ett team. Vi skal være førstevalget for person- og bedriftskunder i de nordiske markedene. Vi skal levere ved å konsentrere oss om det vi virkelig er gode på. Slik skal vi skape verdier for aksjonærene, tiltrekke oss og beholde de beste medarbeiderne og leve opp til de forpliktelser vi har overfor samfunnet, sier Lars G Nordström. Bakgrunnen for lederskiftet er at Thorleif Krarup har følt en konflikt mellom hensynet til familien og det ansvaret stillingen har medført. Han tiltrer som Senior Vice President og skal rapportere til konsernsjefen. Krarup vil arbeide med en rekke oppgaver knyttet til forretnings- og strukturutvikling og vil få en betydelig rolle på områdene europeiske bankaktiviteter, bedriftskunder og Nordeas datterselskap. - Oppgaven som konsernsjef har medført store belastninger i mitt privatliv, og derfor vil jeg fratre stillingen som konsernsjef. Men jeg vil fortsatt arbeide i Nordea, først og fremst fra København. Jeg er glad for den avtalen vi har kommet frem til, sier Thorleif Krarup. - Styret deler Krarups oppfatning om at han er i en situasjon som vanskelig lar seg forene med stillingen som konsernsjef. Jeg er glad for at vi er blitt enige om en ny stilling der vi kan nyttiggjøre oss Krarups kunnskaper og erfaring til beste for både konsernet og Thorleif Krarup, samt en ny avtale som reduserer ansettelsesbetingelsene hans, sier Hans Dalborg, styreformann i Nordea. Lars G Nordström er 59 år. Han startet sin karriere i Skandinaviska Enskilda Banken der han ble Executive Vice President i 1989. I 1993 kom han til Nordbanken som medlem av konsernledelsen og hadde samme stilling da Merita og Nordbanken fusjonerte til MeritaNordbanken i 1998. Fra etableringen av Nordea i 2000 har Lars G Nordström vært medlem av konsernledelsen og leder av Retail Banking, som er den ledende retailbanken i Norden og Østersjøområdet. Hans Dalborg og Lars G Nordström vil gi pressen en orientering kl. 11.30 i dag i Nordea, Smålandsgatan 24 i Stockholm. Mer informasjon Erik Evren, leder av Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00070/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker