Nordea utvikler konsernets juridiske struktur

Nordea utvikler konsernets juridiske struktur Styret i Nordea AB (publ) har vedtatt å videreutvikle Nordeas juridiske struktur for å støtte konsernets ledelsesstruktur og gjennomsiktighet i konsernrapporteringen. Dannelsen av bankunderkonsernet fullføres ved at Christiania Bank og Kreditkasse, Merita Bank, Nordbanken og Unibank blir datterselskaper av Nordea Companies Finland (tidligere MeritaNordbanken), som gjøres om til et bankselskap som Merita Bank senere vil fusjoneres med. Enhetene til de fire bankene innen Asset Management og Investment Banking bringes sammen i adskilte underkonsern under to morselskaper hjemmehørende i Sverige, direkte eid av Nordea AB (publ). Selskapene i Nordeagruppen med virksomhet innen General Insurance og Life Insurance and Pensions vil utgjøre to adskilte underkonsern under to morselskaper hjemmehørende i Danmark. Det er beregnet at hele prosessen vil ta opp til 18 måneder og at gjennomføringen ikke vil medføre vesentlige kostnader. "Dette vil gi oss mer effektiv ledelse og fremme utviklingen av forretningsdriften. Nordea vil nå få en enda mer virksomhetsrettet og strømlinjeformet struktur, vel tilpasset fremtidens forretningsbehov", sier Thorleif Krarup, Nordeas konsernsjef. For ytterligere informasjon: Thorleif Krarup, Group CEO, +46 8 614 7901 Kari Suominen, Secretary to the Board, +358 501697 Torben Laustsen, Head of Group Identity and Communications, +45 3333 3451 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT00930/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT00930/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker