Nordeas pensjonsforpliktelser

Nordeas pensjonsforpliktelser Som et ledd i sin standard rapporteringsprosedyre oppga Norda i rapporten for første kvartal 2002 at den virkelige verdien av investeringene i konsernets pensjonsfond til sammen overskred konsernets pensjonsforpliktelser som ikke fremkommer i balansen med EUR 127 millioner. Videre ble det oppgitt at forpliktelsene til det svenske pensjonsfondet overskred den virkelige verdien av eiendelene med EUR 46 millioner, og at hvis denne situasjonen vedvarte ved utgangen av året, ville det bli gitt et bidrag til pensjonsfondet. Merverdien i ett eller flere pensjonsfond innen konsernet kan ikke balanseres mot underskudd i andre pensjonsfond. Som følge av fallende aksjemarkeder i andre kvartal er underskuddet i det svenske pensjonsfondet øket med EUR 106 millioner. Basert på størrelsen av underskuddet i det svenske pensjonsfondet har styret i Nordea besluttet å gjenspeile underskuddet i regnskapet for andre kvartal i stedet for i årsregnskapet. Resultat før skatt i andre kvartal vil derfor bli redusert med EUR 152 millioner. Det rapporterte driftsresultatet vil ikke bil påvirket av denne regnskapspraksisen. Når bidraget tas med i beregningen overskrider eiendelene i konsernets pensjonsfond pensjonsforpliktelsene som ikke fremkommer av balansen med EUR 91 millioner ved utgangen av juni. Nordeas resultat for andre kvartal vil bli kunngjort den 22. august. For ytterligere informasjon Sigurd Carlsen, Head of Investor Relations, +46 8 614 7852 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker