Nordeas salg av kortinnløsningsvirksomheten til Nets er sluttført

Salget av Nordeas kortinnløsningsvirksomhet til Nets ble sluttført i dag.

Som tidligere kommunisert i en pressemelding 15. juni 2015 ble virksomheten solgt for EUR 230 millioner basert på selskapsverdi. Nordeas realisasjonsgevinst etter skatt er på rundt EUR 175 millioner. Realisasjonsgevinsten etter skatt består av rundt EUR 178 millioner som regnskapsføres som andre driftsinntekter og rundt EUR 3 millioner som regnskapsføres som skattekostnad.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 97753453

Tags:

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker