Nordeas styre har vedtatt å gjennomføre fusjonsplanene

Styret i Nordea Bank AB har vedtatt å fortsette arbeidet med å fusjonere Nordea og datterbankene Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland og Nordea Bank Norge. Målet er at fusjonene skal være gjennomført i begynnelsen av 2017. 

Alle godkjennelsene som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen mellom Nordea Bank Finland og Nordea Bank AB, er på plass. Prosessene med å få myndighetenes godkjennelse i Danmark og Norge pågår og oppfattes som konstruktive.

Begrunnelsen for gjennomføringen av fusjonene er uendret og i tråd med det som tidligere er kommunisert. 


For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Christian Steffensen, pressesjef Nordea Norge, +47 408 82 373

Tags:

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker