Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2016

På Nordeas generalforsamling i 2015 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2016 om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg er styreleder medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, økonomisjef og viseadministrerende direktør i Alecta
Anders Oscarsson, aksjesjef i AMF og AMF Fonder
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er utnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 17. mars 2016.

Aksjonærer som ønsker å fremsette forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2015 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)

Valgkomitéen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

For mer informasjon:
Torbjörn Magnussen, + 46 8 792 81 12

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker