Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2017 opprettet

På Nordeas generalforsamling i 2016 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2017 om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg deltar styrets leder i valgkomiteén.

 
Valgkomitéen består av:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, økonomisjef og viseadministrerende direktør i Alecta
Anders Oscarsson, aksjesjef i AMF og AMF Funds
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er utnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 16. mars 2017.
 

Aksjonærer som ønsker å fremsette forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2016 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)

The Nomination Committee
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm


For mer informasjon:

Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Tags:

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker