Nordisk Økonomisk Oversikt, desember 2013: Nordiske land i utakt

Veksten i norsk økonomi avtar. De siste årene har veksten i norsk økonomi vært høy, mens dansk, svensk og finsk økonomi har gått i krabbefart. Nå er rollene i ferd med å endres. I Nordisk Økonomisk Oversikt som offentliggjøres i dag, har økonomene i Nordea foretatt en vesentlig nedjustering av vekstanslagene for norsk økonomi.

Veksten i fastlands-Norge har i år vært svakere enn det Nordeas økonomer anslo i begynnelsen av året, og flere svakhetstegn er kommet til syne utover høsten. Privat forbruk har stagnert, boligprisene faller, igangsettingen av boliger synker og oljeinvesteringene er i ferd med og nå en topp.

Flere år med høy lønnsvekst og svak produktivitetsvekst har gitt norsk næringsliv høye kostnader og sterkt svekket konkurranseevne. Norske bedrifter har det siste året mistet flere store kontrakter for leveranser til oljesektoren til utlandet. Veksten i fastlands-Norges anslås til 1 ¼ prosent både i 2014 og 2015. En så lav vekst vil gjøre at arbeidsledigheten øker noe og at arbeidsinnvandring vil gå ned.

To rentenedsettelser

- Norsk økonomi opplever en svekkelse på ganske bred front, sier sjeføkonom Steinar Juel.
- Oljeinvesteringer, privat forbruk og boligbygging har vært vekstdrivere de siste årene, og det er her det nå svikter, legger han til. Både boliginvesteringene og boligprisene anslår økonomene i Nordea vil falle med 15-20 prosent i løpet av de neste to årene. Svak krone og bedre vekst hos Norges handelspartnere vil på den annen side gjøre at tradisjonell norsk eksport vil vokse noe sterkere.

Økonomene i Nordea venter at Norges Bank vil reagere på lavere økonomisk vekst og høyere ledighet med å kutte styringsrenten i to ganger med til sammen ½ prosentpoeng sommeren/høsten 2014. I prognosene er det også antatt at det vil bli vedtatt noe ekstra skattelettelser og at regjeringen vil vedta en ekstra bevilgning til infrastrukturprosjekter og offentlige bygg. En mer ekspansiv økonomisk politikk antas å dempe vekstnedgangen i norsk økonomi, men ikke å fjerne den helt.

Du kan lese hele rapporten på nordeamarkets.com

               
For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye@nordea.com)
Johannes Stenwig, kommunikasjonsrådgiver, 99355276 (johannes.stenwig@nordea.no)

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker