Nordisk Økonomisk Oversikt, juni 2013: Litt mindre medvind

Det er tegn til noe mindre vind i seilene til norsk økonomi. Vekstimpulsene fra våre europeiske handelspartnere er svakere, oljeprisene er noe lavere enn ventet og et moderat lønnsoppgjør bidrar til mindre fart i privat forbruk. Det norske boligmarkedet viser også tegn til å flate ut. Samtidig er vekstutsiktene hos våre nordiske naboer noe nedjustert.

Dette fremgår av Nordeas Nordisk Økonomisk Oversikt, en rapport med prognoser for de nordiske økonomiene, som publiseres i dag.

Selv om vinden løyer litt, skiller norsk økonomi seg fortsatt positivt ut fra de fleste andre land. Økonomene i Nordea anslår den økonomiske veksten til å bli på om lag 2 ½ prosent i år og litt lavere neste år. Det tilsier at arbeidsledigheten ikke vil øke noe særlig mer enn den har gjort hittil i år.

Husholdningenes pengebruk ser ut å bli noe mindre enn tidligere antatt. – Et moderat lønnsoppgjør bidrar blant annet til at vi har nedjustert veksten i husholdningenes kjøpekraft og privat forbruk, sier sjeføkonom Steinar Juel. – Kjøpekraftsforbedringen blir likevel veldig god sammenlignet med forbrukere i de fleste andre land, legger han til.

– Norges særegne boligprisoppgang går mot slutten
I Norge investeres det mye i boliger og i oljesektoren, mens investeringslysten og evnen i det tradisjonelle næringslivet er lav. Det har nok sammenheng med at problemene i Eurosonen forårsaker svake markeder for tradisjonelle, norske produkter. Frem til finanskrisen ble det også investert mye i næringsbygg, slik at det de siste årene har vært mindre behov for ytterligere nybygg.

– Norges særegne prisoppgang på boliger ser ut til å gå mot slutten, forteller Juel. – Vi venter svak boligprisvekst resten av dette året, så stagnasjon i 2014. Boliginvesteringene ser også ut til å nå en topp i år, fortsetter han. Boligprisene er blitt så høye at det i seg selv bremser videre oppgang, mener økonomene i Nordea. I tillegg har bankene strammet inn på kredittpraksis. Ser vi lenger frem enn 2014, kan også noe høyere renter fra Norges Bank komme til å dempe boligmarkedet.

Du kan lese hele rapporten på nordeamarkets.com

   
For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye@nordea.com)
Johannes Stenwig, assisterende informasjonssjef, 99355276 (johannes.stenwig@nordea.no)

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker