Økonomisk Oversikt, desember 2015: Ingen krise i norsk økonomi

Norsk økonomi preges av nedturen i oljesektoren, men det er også lyspunkter. Sjelden har utviklingen i økonomien vært mer todelt.

Norges Bank vil kutte renten to ganger til i løpet av neste år. Det vil gi en fortsatt svak krone og holde forbruksveksten og boligmarkedet oppe, anslår økonomene i Nordea i den nye utgaven av rapporten «Nordea Economic Outlook» som publiseres i dag.

Den lave oljeprisen ser ut til å vare. Med lavere investeringsaktivitet og fokus på kostnadsreduksjoner vil det bli flere runder med nedbemanninger i oljeindustrien. Arbeidsledigheten ventes derfor å stige også neste år. Lave renter, en rekordsvak krone og offentlig pengebruk fungerer som kraftige støtdempere i økonomien.

- Det er langt fra noen krise i landet som helhet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen. Arbeidsledigheten stiger i oljefylkene, men faller i resten av landet. En svak krone og motkonjunkturpolitikk begrenser spredningen fra oljebremsen. Han legger samtidig til at det er mer å gå på i den økonomiske politikken.

I Europa har oppgangen fått feste, men arbeidsledigheten er bare sakte på vei ned. I USA fortsetter den solide veksten og økonomene i Nordea tror den amerikanske sentralbanken om en uke vil øke renten for første gang på ni år. Aggressiv rentepolitikk og pengetrykking har de siste årene drevet opp aksje- og obligasjonskurser. En ny fase innledes når den amerikanske sentralbanken starter å heve renten. Selv om usikkerheten i markedene er stor, tror ikke økonomene i Nordea det vil utløse noe ras i verdens finansmarkeder. En viss reprising med sterkere dollar og lavere obligasjonskurser må likevel påregnes.

Du kan lese hele rapporten på http://ndea.mk/EO_1_2016_NO eller på www.nordea.com

For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Synne Ekrem, senior kommunikasjonsrådgiver, 99767996 (synne.ekrem@nordea.no)

Tags:

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker