Økte pengemarkedsrenter gir utslag i prising

Den siste tids økte nivåer i pengemarkedet gjør at Nordea nå justerer nivået på renter for noen kundegrupper. Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir 2,09 prosent.
 
Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,20 prosentpoeng, mens flere kunder får uendret rente.

-
Utviklingen i pengemarkedet styrer vår prissetting, og den siste tiden har prisen på penger steget. Justeringen varierer fra at man ikke får noen endringer i renten til at man får en økning. Men vi ser at vi fortsatt er konkurransedyktige på pris, sier John Sætre, leder av bankvirksomheten i Nordea Norge.

Samtidig økes renten på innskudd. Boligsparing for unge (BSU) får en rente på 3,20 prosent, mens renten på Boligsparekonto også heves til 3,20 prosent. Også fastrente på innskudd øker til 1,50 prosent for binding i ett år.

- Det er viktig for oss som bank å stimulere til sparing, og særlig til boligformål i tider hvor vi ser at prisene i boligmarkedet har steget mye, sier Sætre.

Nye rentesatser for innskudd og eksisterende lån gjelder fra 16. november 2016. For nye lån gjelder nye renter fra fredag 30. september.

Se nordea.no for en fullstendig oversikt over de nye rentesatsene.

 
 
For mer informasjon: 
 
Christian Steffensen, pressesjef – 40 88 23 73

 

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker