Ordinær generalforsamling i Nordea 24. april

Ordinær generalforsamling i Nordea 24. april Maija Torkko foreslått som nytt styremedlem Generalforsamlingen i Nordea AB (publ) vil bli avholdt 24. april 2002 kl 15.00 svensk tid i Aula Magna, Stockholms universitet. Det er mulig å delta via telekommunikasjon, kl 16.00 finsk tid i Finlandia-huset i Helsinki og kl 15.00 dansk tid på Scandic Hotel Copenhagen. På dagsorden for generalforsamlingen står styrets forslag til utbytte på 0,23 euro pr. aksje. Som nye styremedlemmer for to år foreslås Kjell Aamot, Hans Dalborg, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen og Maija Torkko. Vesa Vainio ønsker ikke gjenvalg. På fjorårets generalforsamling ble Dan Andersson, Edward Andersson, Harald Arnkværn, Thorleif Krarup, Claus Høeg Madsen og Timo Peltola valgt inn i styret for to år. Maija Torkko, født 1946 har siden 1996 vært Senior Vice President, Corporate Controller i Nokia. Fra 2001 er hun styremedlem i International Accounting Standards Board (IASB). Maija Torkko har en B.Sc. i økonomi fra Turku School of Economics and Business Administration samt en LL.M. degree fra universitetet i Helsinki. Styret foreslår visse endringer i selskapsvedtektene, hovedsaklig bortfall av bestemmelsene om rett for aksjonærer til å delta i generalforsamlingen gjennom telekommunikasjon i Helsinki og København. Styret foreslår videre at det innføres et opsjonsprogram for ledere og øvrige medarbeidere. Nærmere informasjon om forslaget omhandles i egen pressemelding. Innkallelsen til generalforsamlingen vil stå i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten 22. mars og vil være tilgjengelig på Nordeas hjemmeside www.nordea.com. samme dag. For mer informasjon Erik Evrén, Leder for Group Media Relations, + 46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker