Ordinær generalforsamling i Nordea AB (publ)

Ordinær generalforsamling i Nordea AB (publ) Dagens ordinære generalforsamling i Nordea AB (publ) godkjente resultatregnskapet og balansen for 2000. Driftsresultatet var EUR 2 435, en økning på 17 %. Generalforsamlingen vedtok utbetaling av utbytte med SEK 2,00 pr. aksje og registreringsdatoen for utbyttet vil bli 17. april 2001 (av tekniske grunner har Merita Bank besluttet at registreringsdatoen i Finland vil være 18. april 2001). Utbetalingen er forventet å finne sted 20. april 2001. Kjell Aamot ble valgt som nytt styremedlem for en periode på ett år, og Harald Arnkværn som nytt styremedlem for en periode på to år. Kjell Aamot er født i 1950 og er administrerende direktør og konsernsjef i Schibsted ASA. Han er styreformann i avisene Aftenposten AS og Verdens Gang AS og styremedlem i SBS (SBS Broadcasting SA). Harald Arnkværn er født i 1939 og er advokat i Advokatfirmaet Haavind Vislie DA. Han innehar følgende stillinger: styreformann i selskapene Schøyen Gruppen AS, Garantiinstituttet for Eksportkreditt, AS Vinmonopolet, Fjellinjen AS og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og er også styremedlem i Concordia BV. Konsernsjef Thorleif Krarup, varamedlem i styret siden 2000, ble valgt til styremedlem for en periode på to år og Dan Andersson, Edward Andersson, Claus Høeg Madsen og Timo Peltola ble gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år. Samtidig trakk Rune Brandinger seg fra styret. Følgelig består styret nå av følgende personer: Vesa Vainio, Hans Dalborg, Kjell Aamot, Dan Andersson, Edward Andersson, Harald Arnkværn, Thorleif Krarup, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen og Timo Peltola. Styret har også flere representanter for de ansatte. Styret og konsernsjefen ble fritatt for ansvar for år 2000. Generalforsamlingen vedtok, for en periode frem til neste ordinære generalforsamling, å autorisere styret til å erverve selskapets egne aksjer på børs, eller gjennom tilbud om kjøp til selskapets aksjonærer, inntil et antall aksjer som tilsvarer ikke mer enn en tiendedel av alle aksjene i selskapet. Erverv på børs kan kun finne sted til en kurs som til enhver tid er registrert i intervallet mellom høyeste salgskurs og laveste kjøpskurs. Erverv av aksjer gjennom tilbud om kjøp til aksjonærene rettes til alle aksjonærer og kan foretas til en maksimalkurs tilsvarende børskursen på tilbudstidspunktet med et maksimalt tillegg på 30 %. I øyeblikket eier ikke Nordea AB (publ) noen av sine egne aksjer. I tillegg vedtok generalforsamlingen å autorisere styret, for en maksimal periode frem til neste generalforsamling, til å avgjøre overføringen av selskapets egne aksjer på børs, eller på andre måter. Overføringer på børs kan kun finne sted innenfor det registrerte intervallet mellom høyest kjøpskurs og laveste salgskurs. Aksjer i selskapet som ikke overføres gjennom en børs kan overføres uten å ta hensyn til aksjonærenes forkjøpsrett. I tillegg ble det foretatt en endring av ordlyden i selskapets vedtekter med hensyn til valg av styre, samt, som et resultat av overgangen til euro som regnskapsvaluta, vedrørende aksjekapital og aksjenes pålydende, som nå er angitt i euro. For ytterligere informasjon: Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 Sigurd Carlsen, Head of Investor Relations, +46 8 614 7852 or +46 70 204 9878 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT01000/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT01000/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker